Yapay Zeka ve Veri Bilimi

Yapay Zekâ Nedir?

Yapay zekâ, son yıllarda gelişen teknoloji ve ilerleyen bilim ışığında bugünün ve geleceğin en önemli ve en tartışılan konularından biridir. Bazıları için çok korkutucu, bazıları içinse insan uygarlığına çağ atlatacak kadar büyük bir konudur. Bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki robotun, zeki canlılara benzer faaliyetlerde bulunabilmesine yapay zekâ denir. Bilinen en zeki canlı türü olan insanları taklit eden insan yapımı bir yazılımdır. Bu yazılım, insanın düşünme sisteminin analiz edilerek geliştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Örnekleyecek olursak yapay zekânın işlemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sayısal mantık yürütme
 • Hareket, konuşma ve ses algılama
 • Algoritma oluşturma
 • Öğrenme
 • Çıkarım yapma
 • Bir örnek üzerine çıkarım yaparak ileriye dönük tahminlerde bulunma
 • Eldeki veriler ışığında muhtemel olay döngüleri ve sonlar oluşturma

Ve buna benzer pek çok konuda yapay zekâ, insan zekâsına benzer özellikler gösterebilmektedir. Yapay zekâ tüm bu özellikleri büyük miktarda veri işleyerek ve işlediği bu verileri öğrenerek elde eder. Bu noktada yapay zekâ çalışmalarının en önemli dayanağı ve yardımcısı veri bilimidir. Veri bilimi, ilgili verilerden işe yarar değerler elde etmek üzere bilimsel yöntemleri kullanan ve birçok disiplinle iç içe olan bir alandır. Yapay zekâ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için son derece önemli olan bir bilim dalıdır.

Yapay Zekâ Nasıl Çalışır

Yapay zekâ, çok sayıdaki veriyi hızlı bir şekilde işleyerek, tekrarlı işlemler ve algoritmalar ile birleştirerek çalışır. Bu durum ilgili sonuçları öğrenmesini sağlar. Bu noktada veri bilimi alanından elde edilen veriler ışığında kendini otomatik olarak çoğu zaman dışarıdan bir müdahaleye gerek duymadan geliştirir.

Yapay Zekânın Kullanım Alanları

Günümüzde pek çok sektörde yapay zekâ kullanımına yönelik talep vardır. Verim ve işlevsel artışı anlamında son derece kullanışlıdır. Yapay zekânın ilgili sektöre entegre edilmesinde veri bilimi alanının büyük payı vardır. Bu sayede elde edilen verileri işleyen yapay zekâ;

 • Sağlık Hizmetleri
 • Tıbbi araştırmalar
 • Hukuk
 • Risk bildirimi
 • İmalat
 • Perakende
 • Bankacılık

gibi alanlarda, gerekli alt yapı ve teknolojik gereksinimlerin karşılanması koşulu ile kullanılmaktadır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın