Tefach ölçüsünün değeri bulunmuş olabilir

İsrailli Arkeologlar Tefach ölçü biriminin değeri bulunmuş olabilir.

Tefanch ölçü birimi eski İsrailliler tarafından kullanılan, İncil ve Talmud’ta (Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir.) sıkça geçen bir çeşit ölçü (uzunluk) birimidir. Birimin adı ve kullanıldığı alanlar bilinmesine karşın tam olarak günümüz ölçü birimleri ile karşılığı bilinmemektedir.

İsrailli arkeologlar, İsrail’de 350 yıllık saklama kavanozlarında ortak payda buldular. Bu kavanoz boynunun iç kenar çapıydı. Ölçü bir (erkek) elinin avuç içi ölçümleriyle tutarlıdır ve esasen eski İsrailoğulları tarafından kullanılan bir ölçü birimi olan “tefach” ın İncil’deki ölçümü için orijinal ölçütlerin kullanımını yansıtabilir. Eski Ahit’te sıkça yer alır birçok yasal ve saflık yasasının temelidir. [C: Clara Amit, İsrail Eski Eserler Kurumu]

Her ne kadar İsrailliler tarafından kullanılıyor olsa da Asur, Mısır kaynaklarında da ismi geçmektedir. Buda ticaret dahil olmak üzere başka alanlarda da onlar tarafından da kullanıldığını göstermektedir.

3 İsrailli arkeolog, Kudüs İbrani Üniversitesinden Ortal Harush, İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan Avshalom Karasik ve Weizmann Enstitüsü’nden Uzy Smilansky çömlekler üzerinde yaptıkları araştırma ile “Tefach” değerini bulmuş olabilecekleri belirtildi.

Çanak ve çömlekler, seramiklerin ilk kullanılmaya başladı günden beri saklama kabı olarak kullanılmışlardır. Bu yaygın kullanım, tahıllar yağılar ve  şarap gibi tarımsal ürünlerin büyük kaplarda depolanması gibi avantajlarının sonucudur. Onların neredeyse her kazı alanından kırık dökük de olsa çıkmasını bu yaygın kullanımı kanıtlamaktadır.

Araştırmayı yapan ekip 350 yılık saklama kapları üzerinde yaptıkları araştırmalarda farklı şekil ve amaçlarla kullanılmış olsalar bile tek bir ortak özellik olduğunu keşfettiler. Bu ortak özellik kapların boynunun iç kenar çapıdır.

Bu çapın dağılımı bir erkek elinin avuç içi ölçüleriyle tutarlıdır. Araştırma ekibine göre bu bir tesadüf değildir. Öncelikle eski İsrailler tarafından kullanılan, İncil’de de sıkça geçen “Tefach’ın” orijinal ölçülerinin kullanımını yansıtabilir. Bulgular Amerikan Doğu Araştırmaları Okulları Bülteni’nde (BASOR) yayınlandı . yayımlandı.

Araştırmada demir çağından kalma olanlar da dahil olma üzere 307 çanak ve çömlek incelendi. Bu saklama kaplarının 3 boyutlu taramaları da yapıldı. Yapılan ölçümlerde aynı bölgeden olan kablarda bile büyük farklılıklar görüldü. Sadece bir ölçü sabit kaldı, her zaman standart sapma ile 8.85 ile 8.97 santimetre arasında ölçülen ortalama iç kenar çapı.

Bu çapın dağılımı istatistiksel olarak modern insanın elinin genişliği ile aynıdır. Ekip, modern bir insanın avucunun standart ölçüsü hakkında veri elde etmek için, ABD Ordusu askerleri için eldiven siparişi verirken alınan ölçülere baktı. Ortalama değer 8.67 ± 0.48 cm, bu da eski kavanozlardan alınan ölçümlerle tutarlıydı. İyi beslenme ve sağlık nedeniyle insan boyları ve ağırlıkları zamanla değişmiş olsa da, önceki araştırmalar el boyutlarının son 3.000 yılda çok fazla değişmediğini göstermiştir.

Kavanozun genel şekli çok çeşitliyken iç kenarın neden tutarlı kaldığına gelince, İsrailli araştırmacı grubumuzun birkaç teorisi var. Eski çömlekçiler için avuç içlerini kavanoz açıklıkları için standart çap olarak kullanmak doğal bir tercihti. Ayrıca tekerlek üzerinde çalışırken uygulanması kolaydı çünkü çömlekçi avucunu bir alet olarak kullanıyordu. Dahası, saklama kavanozları çok amaçlı ürünlerdi, bu da açıklıklarının kullanımlar arasında temizlemeye izin verecek kadar büyük olması gerektiği anlamına geliyordu. Bu, elinizi kavanozun içine sokabilecek kadar bir genişlik anlamına geliyor.

Bu bilimsel yaklaşım dışında tek tip boyun çapları arasındaki bağlantıyı açıklayabilecek başka, eski bir durum daha var. Oda esik Ahit’teki son derece saygın ve gözlemlenebilen saflık yasalarıdır. Ayrıca Ahit’te “Safsızlık bir sığına giremez, bir el genişliğindin (tefach) boyutunda bir açıklık varsa sığınağa giremez.”

Bu ölçü birimini günüme uyarlamaya çalışan birçok kişi olmuştur.  Ölçü 20. yüzyıl Ortodoks hahamları Avraham Chaim Naeh ve Chazon Ish tarafından öne sürülen rakip teorilere göre değişiklik gösteriyor. Haham Chaim Naeh’e göre bir tefah = 8 cm, oysa Chazon Ish’e göre bir tefak = 9,6 cm. Araştırmacılar tarafından yapılan kavanozlardaki tek tip açıklık oranı olan 8.85-8.97 cm Hahamlar tarafından öne sürülen ölçülerin tam arasına düşmektedir. Bu durum İncil’deki tefakın boyutlarına ışık tutabilir ve kabul görür bir teori gibi görünüyor.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın