Tarihte Kurulmuş 16 Büyük Türk Devleti ve Bayrakları

 

Türkler tarihleri boyunca birçok devlet ve imparatorluk yıkmış bunun yanında kendi devletlerinin yıkılmasına da mani olamamıştır. Bu çok doğal bir süreçtir. Devletlerde tıpkı insanlarda olduğu gibi doğar, büyür ve yaşar ve ölür. İşte bu durumda ölen inşalar miraslarını birikimlerini bir sonraki kuşaklara kendinden sonra gelenlere bırakırlar. Türk devletlerinin birçoğu da bayrağı kendinden sonra gelene devretmiştir.

Tarihte Kurulmuş 16 Büyük Türk Devleti “İki Türk bir araya gelince devlet kurar” sözünün bir yansıması gibidir. Ayrıca bu büyük Türk devletlerine bakarak Türk tarihinin ve Türk devletlerini yalnızca bundan ibaret olduğunu söylemek yanılış olur. Burada listelenen Türk devletleri bağımsız ve büyük olanladır.

Bu 16 Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda da kendine yer etmiştir. İlk kullanımı Atatürk tarafından olan fors Türk Bayrağı üzerine işlenmiş 16 yıldızdan oluşmaktadır.   16 yıldızın ortasında büyükçe bir yıldız yer almaktadır. 16 yıldız Türk devletlerini temsil ederken ortadaki yıldız Türkiye Cumhuriyetini temsil etmektedir.

Türk Mitolojisinde de yıldız oldukça çok görünür ve yer verilir. Oğuz Destanı’nda yaratılış ve kökeni ile ilgili olarak “Oğuz Han’ın ışıkla gelen altun kazılık kız ile evliliğinden Gün, Ay ve Yıldız isimli oğulları doğmuştur” denilmektedir. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mesela güneş ve yıldızlar Türk hükümdarlarının sembolüydü. Bu sembollere imparatorluk köşklerinde, mezarlarda ve hükümdarların üzerindeki kıyafetlerde de görmek mümkündür.

Türklerde yıldız temsili çok farklı şekillerde olabiliyordu. 8 köşeli yıldız, 6 köşeli yıldız gibi. Yine son dönem Osmanlı İmparatorluğu bayrağına baktığımızda bu köşe sayısını 5 olarak görürüz. Osmanlı devleti bayrağı günümüzdeki bayrağımızın neredeyse aynısıdır. Yine Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 Türk devletinin yıldızları da 5 köşelidir. Çoğu kişinin dikkatini çekmese de ortada bulunan güneş yani Türkiye Cumhuriyeti temsili ise 16 köşelidir.

Özetle tarihimizin bir parçası olmuş ve bu bayrak yarışında ne geçmişi ne de geleceği unutmamak adına Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 Bağımsız Türk Devletine yer verilmiştir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın