yesemek açık hava müzesi

 1. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri

  Bu alanda, yapım ve işleme sürecinin değişik basamaklarındaki taslaklar halinde, 300'den fazla bazalttan yapılmış heykel ve kabartmalı ortostat saptanmıştır.
 2. Yesemek Aslan Heykeli Önden Görünüm

  Yesemek Aslan Heykeli Önden Görünüm

  Yesemek tarihte ilk defa 1890 tarihinde, Zincirli (Sam’al)’da Alman Doğu Araştırmaları Kurumu adına kazı yapan Felix Von LUSCHAN tarafından keşfedilerek, bilim alemine tanıtılmıştır.
 3. Yesemek Figürleri

  Yesemek Figürleri

  Buradaki sistemli araştırma ve kazı çalışmaları 1957-1961 yıllarında Prof. Bahadır ALKIM başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmüş 200’e yakın heykel taslağı çıkartılmıştır.
 4. Yesemek Genel Görünüm

  Yesemek Genel Görünüm

  Kazı ve araştırmanın yanı sıra bilimsel yayında yapılmıştır.
 5. Yesemek'de Bir Heykel

  Yesemek'de Bir Heykel

  Geçtiğimiz yıllarda ise Arkeolog İlhan TEMİZSOY tarafından yapılan arkeolojik kazılarda toprak altında kalan heykellerin gün ışığına çıkarılması ile 300 adet yontu ve heykel taslağına ulaşılmış; söz konusu alan, Açık Hava Müzesi haline getirilmiştir.
 6. Yesemek Aslan Figürü

  Yesemek Aslan Figürü

  Bu arazi Kurt dağlarının uzantısı olup, 3. jeolojik devire ait menekşemsi gri renkte son derece kaliteli bir bazalt damarına sahiptir.
 7. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri

  Dolarit diye de tanınan bu kaliteli bazalt damarından yararlanmak amacıyla M.Ö. 2.binin sonlarında burada bir taş ocağı açılmış ve çıkarılan taş blokların işlendiği oldukça büyük bir heykel atölyesi kurulmuştur.
 8. Yesemek Su Başında Heykel

  Yesemek Su Başında Heykel

  Yesemek taş ocağı ve heykel atelyesinde bölgenin Hitit hakimiyetine girdiği Şuppillulima 1. devreye, yani M.Ö. 1375- 1335 tarihleri arasında işletmeye açılmış ve işletmede bölgenin yerli halkı Hur’lular çalışmıştır.
 9. Yesemek Heykelleri Toplu Görünüm

  Yesemek Heykelleri Toplu Görünüm

  Yesemek köyünde yer alan bir taş ocağı ve heykeltıraşlık atelyesi olan Yesemek, dere yatağından başlayarak 90 m kadar yükselen, yaklaşık 300 x400m'lik bir alana yayılmıştır.
 10. Yesemek Açık Hava Müzesi Genel Görünüm

  Yesemek Açık Hava Müzesi Genel Görünüm

  Yesemek Taş ocağı ve Heykel Atölyesi, Gaziantep ili, İslahiye ilçemiz'in 23 km güneydoğusunda, bugünkü Yesemek Mahalemizin güney bitişiğinde, Hazil dağının uzantısı olan "Karatepe"(Aslanlıtepe) nin batıya bakan yamaçlarında yer almaktadır.
 11. Yesemek'de Bazı Heykeller

  Yesemek'de Bazı Heykeller

  Bu atölye özellikle Hititlerle yeni bir fonksiyon kazanmıştır. Bir ara zayıflayan atölye geç Hitit krallıkları sırasında özellikle M.Ö. 9. yy.dan itibaren tekrar yoğunlaşmıştır.
 12. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri

  Ön Asya sanat unsurları gibi burada hakim olan sanatsal üslup da, oriantilizan (doğuculuk) üslup adıyla hemen sonraları batıda gelişmeye başlayan ege kültürlerini etkileyerek klasik dönemde doruk noktasına ulaşan yunan sanatının nüvesini oluşturmuştur.
 13. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri

  Sam’al (Zincirli) Krallığının M.Ö. VIII. yüzyılın sonunda Asurlar tarafından yıkılmasıyla birlikte Taş Ocağı ve Heykel Atelyesi kapanmış, çalışan halkta bölgeyi terk etmiştir.
 14. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri

  Heykel Atölyesinin nasıl işletildiği, bu çalışmalarda hangi teknik ve malzemelerin kullanıldığı yerinde örnekleri ile adım adım izlenebilmektedir.
 15. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri

 16. Yesemek Heykelleri

  Yesemek Heykelleri