türklerde şamanizm ve etkileri

  1. Orion

    Türklerde Şamanizm

    Şamancılık (Şamanizm): En eski inanç sistemlerinden biridir. Şamancılık meselesine açıklık getirmek için öncelikle dinin kendisinin kurulması meselesine ve din tarihine başvurmak gerekir. Bununla ilgili iki tür bakış vardır: Bunlar 1. Materyalist ve 2. idealist bakış açılarıdır...
Üst