türk destanları

 1. Orion

  Ergenekon Destanı

  Ergenekon Destanı Hakkında Bilgi Destan Hakkında Bilgi Destan, adını Türklerin yüzyıllarca çift sürerek, avlanarak, maden işleyerek çoğalıp yaşadıklar, etrafı aşılmaz dağlarla çevrili, kutsal bir yer olan Ergenekon'dan almaktadır. Ergenekon Destanı, önce XIII. asır Moğol tarihçisi Reşidüddin...
 2. Orion

  Oğuz Kağan Destanı

  Oğuz Kağan Destanı Hakkında Kısa Bilgi M.Ö. II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Oğuz Destanı, ancak XIII. yüzyılda yazıya ge- çirilebilmiştir. Oğuz Kağan Destanının bugün bilinen tek bir yazma nüshası vardır. Paris Ulusal Kitaplığının Türkçe Yazmalar bölümünde 1001 numarada kayıtlı olan bu destan...
 3. Orion

  Şu Destanı

  Şu Destanı Hakkında Bilgiler Destana kahraman olarak adını veren Şu, M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış bir Türk hü- kümdarıdır. Onun yaşamı ve yaşadıkları etrafında söylenen ve Makedonyalı Bü- yük İskender'in Türk illerine yürüyüşü ile birleştirilen bu destan, Türkler arasında XI. yüzyıla kadar yaşamış...
 4. Orion

  Alp Er Tunga Destanı

  Alp Er Tunga Destanı Hakkında Bilgi Türklerin, Yaradılış Destanından sonra bilinen en eski destanı Alp Er Tunga Destanıdır. Alp Er Tunga M.Ö. VII. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarıdır. Türk-İran savaşlarında ün kazanmış İran hükümdarı Keyhüsrev'e yenilerek öldürülmüştür. Milattan önceki...
Üst