topgaç türkleri

  1. Orion

    Tapgaç Türkleri ve Sanat

    Orta Asya Türklerinden bazıları kılıç kuşanma konusunda olan ustalıklarını sanat anlamında da geliştirmişlerdir. Bu Türklerden bir tanesi Tapgaç Türkleridir. Tapgaçlar 500 yıllarında Kuzey Çin'de devlet kurmuşlar ve Budist sanatının ilerlemesi için çalışmışlalardır. Gobi Çölü kenarında...
Üst