şu destanı

  1. Orion

    Şu Destanı

    Şu Destanı Hakkında Bilgiler Destana kahraman olarak adını veren Şu, M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış bir Türk hü- kümdarıdır. Onun yaşamı ve yaşadıkları etrafında söylenen ve Makedonyalı Bü- yük İskender'in Türk illerine yürüyüşü ile birleştirilen bu destan, Türkler arasında XI. yüzyıla kadar yaşamış...
Üst