şamanizm

  1. Kappadox

    Şamanizim Kaynaklı Türk Adetleri

    Günümüz Türkiye Türkinin dini inancı olarak bemimsedikleri islamiyet içerinde binlerce yıllık şamanizm gelenkeleri de yerleşmiş ve kendini yaşatmıştır. Günlük hayatımızda bizler her ne kadar bunları bir dini rütüel şeklinde yapmasakta birer adet olarak varlıklarını sürüre gelmiştir. Günümüzde...
Üst