rüyada attığını görmek

  1. 0

    Rüyada Attığını Görmek

    Rüyada ok atmak, ırz ve namus hakkında bir garazdan dolayı söz söylemeye, bazen da elçi ve vekil vasıtasıyle bir işin yerine getirilmesine delâlet eder. Bir kimse rüyada ok attığını fakat hedefe isabet ettiremediğini görse, o kimsenin lisanının pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü söz...
Üst