oğuzlarda ölü gömme adetleri

  1. Orion

    Oğuzların Ölü Gömme Adetleri

    Oğuzlar ataları olan Göktürklerde olduğu gibi silahları, kişisel eşyaları ve çoğunlukla da atları ile gömülmekteydi. Ölü odaya benzer bir şekilde oluşturulan bir çukurun ortasına oturur pozisyonda konulurdu. Eline kımız dolu bir bardak verilir, önüne de yine kımız dolu bir kap konulurdu. (İçki...
Üst