oğuzlar

  1. Orion

    Oğuz Kağan Zaferi Astroloji Haritası İle Kayıt Mı Edildi

    Kuzey Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2000 yıllık kaya oyuklarının antik astronomi kayıtları olduğu ileri sürüldü. Hayli fantastik görünen bilimsel iddia doğru ise delikler, efsanevi Türk Hakanı Mete Han'ın büyük zafer kazandığı yılın gezegen konumlarını yeryüzüne işlenmiş. Arkeologların...
  2. Orion

    Oğuzların Ölü Gömme Adetleri

    Oğuzlar ataları olan Göktürklerde olduğu gibi silahları, kişisel eşyaları ve çoğunlukla da atları ile gömülmekteydi. Ölü odaya benzer bir şekilde oluşturulan bir çukurun ortasına oturur pozisyonda konulurdu. Eline kımız dolu bir bardak verilir, önüne de yine kımız dolu bir kap konulurdu. (İçki...
Üst