liman tepe kazıları

  1. Orion

    Arkeoloji Liman Tepe Su Altı Kazıları ve Haber ve Gelişmeler

    Arkeolojik belgeler, Ege denizinde en erken denizaşırı yolculukların M.Ö. 11 Binlerden (Mezolitik Çağ) itibaren gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Bu ilk yolculuklar, Kiklad Adaları’ndan biri olan Melos adasındaki obsidyen kaynaklarının kullanımına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir...
Üst