kuran meali

 1. Orion

  Nas Suresi

  Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3. İnsanların İlâhına. 4. O sinsi vesvesenin şerrinden, 5. O ki insanların göğüslerine (kötü...
 2. Orion

  Felak Suresi

  Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin...
 3. Orion

  İhlas Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: O...
 4. Orion

  Tebbet Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. 2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateşte yanacak. 4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). 5...
 5. Orion

  Nasr Suresi

  Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. İslâm...
 6. Orion

  Kafirun Suresi

  Kafirlerden bahseder. Mekke devrinde nazil olmuştur. 6 ayettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kafirler! 2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam." 3. "Benim taptıgıma da sizler tapmazsınız." 4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak dağilim." 5. "Benim taptığıma...
 7. Orion

  Kevser Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. 2. Şimdi sen Rabbine kulluk...
 8. Orion

  Ma'un Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Dini yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o, yetimi itip kakar; 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 6...
 9. Orion

  Kureyş Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kafirler! 2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam." 3. "Benim taptıgıma da sizler tapmazsınız." 4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak dağilim." 5...
 10. Orion

  Fil Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı...
 11. Orion

  Hümeze Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! 2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur. 3. (O), malının kendisini ebedî...
 12. Orion

  Asr Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Asra yemin ederim ki 2. İnsan gerçekten ziyan içindedir. 3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler...
 13. Orion

  Tekasür Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, 2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. 3. Hayır! Yakında bileceksiniz! 4. Elbette yakında bileceksiniz...
 14. Orion

  Karia Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kapı çalan! 2. Nedir o kapı çalan? 3. O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? 4. İnsanların...
 15. Orion

  Adiyat Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Harıl harıl koşanlara, 2. (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, 3. (Ansızın) sabah baskını yapanlara, 4. Orada tozu dumana katanlara, 5. Derken orada bir topluluğun ta...
 16. Orion

  Zilzal Suresi

  Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, 2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı, 3. Ve insan "Ne oluyor buna!" dediği vakit, 4. İşte o gün (yer) haberlerini anlatır...
 17. Orion

  Beyyine Suresi

  Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. Rahmân ve Rahîm (olan)Allah'ın adıyla. 1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 2. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz...
 18. Orion

  Kadr Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi, bin aydan...
 19. Orion

  Alak Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı...
 20. Orion

  Tin Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İncire, zeytine, 2. Sina dağına , 3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 5 .Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. 6. Fakat iman edip sâlih...
Üst