kerkenes

  1. Orion

    Arkeoloji Kerkenes Kazıları Hakkında Haber ve Gelişmeler

    Kerkenes Kazılarında Kurt Figürü Bulundu Daha önce Frig kültürüyle ilişkili buluntulara rastlanan Kerkenes arkeoloji kazısında bu sene Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen kurt figürü bulundu. Bulunan kurt betimlemesi Yakın Doğu'da ve Önasya'da rastlanan kurt figürlerinden farklı. İHA'nın...