anadolu selçuklu devleti

 1. Orion

  2. Gıyaseddin Mesud'un Hayatı

  II. Gıyaseddin Mesud, Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer...
 2. Orion

  3. Alâeddin Keykubad'ın Hayatı

  III. Alâeddin Keykubad (Alaeddin Keykubad bin Feramürz) (ö. 1303), Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un torunudur. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların hakimiyetine girdi. Moğollar Selçuklu Sultanlarını sıkı bir denetim altında tutuyordu. Anadolu'yu...
 3. Orion

  3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Hayatı

  III. Gıyaseddin Keyhüsrev, (Gıyaseddin Keyhüsrev bin Kılıç Arslan); (d. 1259, ö. 1284), Türkiye Selçuklu Sultanı ve IV. Kılıç Arslan'ın oğludur. III. Gıyaseddin Keyhüsrev babası IV. Kılıç Arslan'ın Moğollar tarafından idam edilmesi üzerine çocuk yaşta tahta çıktı. Tahta çıktığında artık Türkiye...
 4. Orion

  2. Alaaddin Keykubad'ın Hayatı

  II. Alaeddin Keykubad (Alaeddin Keykubad bin Keyhüsrev)) (1239 - 1254) Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gürcü Hatun'un küçük oğludur. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı 'nda Moğol komutanı Baycu Noyan'a yenilerek Antalya'ya kaçmış ve 1246 yılında orada...
 5. Orion

  4. Kılıç Arslan'ın Hayatı

  IV. Kılıç Arslan‎, (Rükneddin Kılıç Arslan bin Keyhüsrev) (ö. 1265) Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı 'nda Moğol komutanı Baycu Noyan'a yenilerek Antalya'ya kaçmış ve 1246 yılında orada ölmüştü. Önce tahta II...
 6. Orion

  2. İzzettin Keykavus'un Hayatı

  II. İzzeddin Keykavus (İzzeddin Keykâvus bin Keyhüsrev) (ö. 1279) Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in büyük oğludur. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1246 yılında öldüğünde; bir Bizans papazının kızından doğan büyük oğlu II. İzzeddin Keykâvus 11, bir Türk kızından doğan 2. oğlu IV...
 7. Orion

  2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Hayatı

  II. Gıyaseddin Keyhüsrev (ö. 1246, Alaiye), 1237-1246 arasında Anadolu Selçuklu Sultanı. Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın büyük oğludur. Babasının ölümünden sonra onuncu Sultan olarak tahta çıktı. Döneminde pek çok sosyal, bilimsel ve dinî kurum kurulmuş, büyük mimarlık eserleri inşa edildi...
 8. Orion

  1. Alaeddin Keykubad'ın Hayatı

  I. Alaeddin Keykubad (d. 1190 - ö. 31 Mayıs 1237), Türkiye Selçuklu sultanıdır (1221-1237). Saltanatı boyunca inşa ettirdiği ve çoğu günümüze kadar erişen eserler, idari ve askeri bakımdan hem şahsına hem de devletine kazandırdığı prestij nedeniyle Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü...
 9. Orion

  1. İzzeddin Keykavus'un Hayatı

  I. İzzeddin Keykavus,(İzz al-Dīn Kaykā'us bin Kayhusrev) d. 6 Kasım 1180 - ö. 7 Ocak 1220), Türkiye Selçuklu Sultanı'dır (1211-1220). Saltanatı döneminde ülkesini dünyaya ve denizlere açan sahil ve limanlara kavuşturmuş; ticaretin gelişmesini sağlamış, Haçlıların İstanbul’u işgaliyle ortaya...
 10. Orion

  3. Kılıç Arslan'ın Hayatı

  III. Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu Sultanı'dır . II. Süleyman Şah'ın oğludur. 8 ay gibi kısa bir süre (1204-1205) sultanlık yaptı. III. Kılıç Arslan babasının 1204'te ölümü üzerine çocuk yaşta Konya'da tahta çıktı. Tahta çıktığı sırada Dördüncü Haçlı seferi İstanbul'u ele geçirmiş ve...
 11. Orion

  2. Süleyman Şah'ın Hayatı

  II. Süleyman Şah ya da Rükneddin Süleyman Şah (Rukn ed-Din Süleyman Şah) (ö. 1204) Türkiye Selçuklu Sultanı'dır (1196-1204). Babası II. Kılıçarslan’ın ölümünden sonra parçalanan Anadolu Selçuklu Türk birliğini yeniden kurmuş, ülkede istikrarı sağlamıştır. II. Süleyman Şah'ın en büyük başarısı...
 12. Orion

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Hayatı

  I. Gıyaseddin Keyhüsrev (Gīyās el-Dīn Keyhüsrev bin Kılıç Arslān) (ö. 1211) Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Kılıç Arslan'ın oğludur. İki değişik dönemde tahta çıktı. 1192’de çıktığı Anadolu Selçuklu tahtını dört yıl sonra Süleyman Şah’a terk etmek zorunda kalmış; dokuz yıl maceralı bir hayat...
 13. Orion

  2. Kılıç Arslan'ın Hayatı

  II. Kılıç Arslan ya da İzzeddin Kılıç Arslan (İzz el-Din Kılıç Arslan bin Mesud) (d. 1113 - ö. 1192) Türkiye Selçuklu Devleti'nin sultanıdır. Babası I. Rükneddin Mesud'un yerine tahta çıkmıştır. I. Rükneddin Mesud, geleneğe uyarak ülkesini üç oğlu arasında paylaştırmıştı. Büyük oğlu II. Kılıç...
 14. Orion

  1. Mesud'un Hayatı

  I. Rükneddin Mesud (Rukn el-Dīn Mas'ūd)) (d. 1095 - ö. 1156) en uzun süre hüküm sürmüş Türkiye Selçuklu Sultanı'dır. Danişmendli Beyi olan kayınpederi Emir Gazi sayesinde Anadolu Selçuklu tahtına çıkmış, kardeşleri Arapşah, Şahinşah ve Tuğrul Arslan’dan kurtulup tahtını sağlamlaştırmıştır. Onun...
 15. Orion

  Şahinşah'ın Hayatı

  Şahinşah veya Melikşah Türkiye Selçuklu Devleti sultanı (1107-1116). Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ın büyük oğludur. Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı olan Melikşah ile karıştırılmamalıdır. Babasının Musul seferinde öldürülmesi üzerine Büyük Selçuklu Sultanı’nın esiri olarak...
 16. Orion

  1. Kılıç Arslan'ın Hayatı

  I. Kılıç Arslan ya da Kılıçarslan (1079 - 13 Temmuz 1107), Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve ikinci Türkiye Selçuklu Sultanı'dır. I. Haçlı Seferi’nde mağlup olup başkent İznik’i Bizans’a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi’nde üç ayrı...
 17. Orion

  Ebu’l Kasım'ın Hayatı

  Ebu'l-Kasım (ö. 1092), Türkiye Selçuklu Devleti ilk döneminde İznik valisidir. Hanedanın kurucusu ve ilk sultan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın ölümünden sonraki Fetret döneminde 6 yıllık bir süre Türkiye Selçuklu Devleti'ni yönetti. Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1086 yılında Antakya yakınlarında...
 18. Orion

  Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Hayatı

  Malazgirt Savaşı'ndan önceki yaşamı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'in babası Kutalmış, Selçuk Sultanı Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in amcaoğluydu. Kutalmış önce Tuğrul Bey'e karşı isyan etmiş ; sonra Büyük Selçuklu Sultanlığı tahtına geçen Alparslan'ın sultanlığını kabul etmemiş ve onun ile başarısız...
 19. Kappadox

  Anadolu Selçuklu Sultanları Listesi

  Bu konuyu Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti Arasındaki Fark Nedir? isimli konuyu gördüğümde aklıma gelen bir anım sonrasında yazmaya karar verdim. Facebook'ta bir arkadaşımın bir abuk subuk paylaşımına "senin atan kimler" diye sordum. Oda benim atam sadece "Osmanlı" gerisini tanımam...
 20. Kappadox

  Kutalmışoğlu Süleymanşah Kimdir?

  Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanıdır. Arslan Yabgu'nun torunu Alparslan'ın ölümünden sonra (1072) tahta çıkan Melikşah zamanında Anadoya geldi ve çevresinde toplanan Türkmen aşiretleyle fetihlere başladı. Bazı kaynaklarda Mirdasi emiri Mahmut'un ölümü üzerine Halep'i ardından...
Üst