alper tunga destanı özet

  1. Orion

    Alp Er Tunga Destanı

    Alp Er Tunga Destanı Hakkında Bilgi Türklerin, Yaradılış Destanından sonra bilinen en eski destanı Alp Er Tunga Destanıdır. Alp Er Tunga M.Ö. VII. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarıdır. Türk-İran savaşlarında ün kazanmış İran hükümdarı Keyhüsrev'e yenilerek öldürülmüştür. Milattan önceki...
Üst