al-i imran suresi türkçe meali

  1. Kappadox

    Al-i İmran Sûresi

    Al-i İmran Suresi Türkçe Meali Medine'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka...
Üst