Uygurlar ve Müzik Kültürü

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
Uygur Türkleri dans ve şarkılara düşkün oluşlarıyla beraber Uygur Türkleri için yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu söylenebilir. Hemen hemen bütün Uygur ailelerinde bir iki müzik aleti bulunmaktadır. Uygurların geleneksel müzik aletleri çeşit açısından oldukça fazla olup bunlar içerisinde yaylı, üflemeli, vurmalı ve telli olarak birçok çeşidi bulunmaktadır.

Uygurların müzik aletleri içerisinde en zengin olan aletler;

Yaylı müzik aletleri içerisinde; ecek, satar ve hoştar

Üflemeli müzik aletleri içerisinde: zurna ve ney

Telli müzik aletleri içerisinde; tambur, dutar, revap ve kanun

Vurmalı müzik aletleri içerisinde; nahra, def, taş vb. aletler bulunmaktadır.


Uygur Türkeri’nin müzik aletleri için rivayetler bulunmakta olup Mesela Tambur Uygur Türkleri için uğur tanrısı sayılan Hızır tarafından koyun bağırsaklarından yapıldığı söylenmektedir. Boyut olarak Uygur müzik aletlerinin en uzunu olan tambur bir metreyi geçebilmektedir. Gül ve Dut ağaçlarından yapılmakta olan tambur toplamda beş tellidir. Hatta bir rivayete göre ise Damollah Sayip Belih ismindeki Uygur müzisyeni tambur çalgısını çalarken etrafında birçok sayıda tarla kuşu uçuşmuş olup tamburun güzel sesine bayılan bu kuşların birçoğu tambura çarparak ölmüştür. Bu rivayet müziğe yatkınlığı ile bilinen Uygur Türkleri arasında tambura karşı olan ilgiyi arttırmaktadır.

Ayrıca müzik aletlerinde desenler kullanan Uygur Türkleri örnek olarak Revap isimli çalgılarında kuzu, eşek ve büyük yılanların derileriyle kaplı gövcesi hayvan kemiklerinden yapılan ve özgür desenleri bulunmaktadır. Bir çalgı eserinden ziyade tamamen bir sanat eseri olmaktadır.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#2
Teşekkürler çok güzel bir paylaşım olmuş. Lakin bir konuda takıldım , ney Sümerler'e ait bir enstürman.devamında Farsça yani İran edebiyatında karışımımıza çıkan bir enstruman.bu gün Türk'lere ait bir saz olsada tam olarak uygurlarda kullanılmış olmasını ilginç geldi.Aklımdab geçen bir başka şey ise aceba bizim mey, Balaban olarak adlandırdığımız Türk enstrümanının ney olarak burada adlandırılmış olabilme durumudur.aceba ney farçada kamış anlamına gelen bir sözcük iken Türk'lerde kamıştan yapılmış olan Balaban'a da ney mi denildi
.

Bence Uygurlar bu enstrümanı kullanmışlar ve ney de denilmiş olabilir.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#3
Bu yukarıdaki yazının kaynağı bire bir Çin'dir. Yani doğruluk payı çok yüksek. Hatta bir başka yazıda "Çin özerk bölgesi Uygurlar, Çin müziğinin temelini oluşturmuş ve etkilemiştir." deniliyor.

Ayrıca Uygur dilinde Nay olarak anılmaktadır.

Açıklamasında ise "Nay (Ney), eskiden ceviz ağacından yapılan, günümüzde bambudan yapılmaya başlanan ve yan flüt gibi çalınan üflemeli bir çalgıdır." şeklinde bahsedilmektedir.

Ek olarak Balaban farklı bir çalgı olarak gösterilmektedir.
Açıklamasında "Balaman (Balaban), kamıştan yapılan üflemeli bir çalgıdır. Özellikle Hotan bölgesinde kullanılır." denilmektedir.

Sümerlilere ait demişsin :) bazı teorisyenlere göre Sümerliler'in de Türk olma olasılığı kuvvetli.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#4
Ney müzik alt yapısı olarak Türk müziği ile çok bağlantılı bir nota sistemine sahip değil. Daha çok musiki yani arap , mezopotamya müziğinin alt yapısında olduğu için olabilitesi ilginç geldi bana :)
 

Stores

Üye
Yeni Üye
#5
Uygurlar Çin'den fazla etkilenmiş bir devletimiz. Genelde Türk boyları savaşmaktan ve yaşam mücadelesi vermekten bu tarz işlere pek girişememiştir. Ama uygurlar savaşmayı bırakıp yerleşik hayata geçince bu tür aktivitelerde ilerleyebilmişlerdir. Bundan dolayı uygurların müzik kültürü gelişmiştir.
 

Üst