Tulpar Pegasusun Atasıdır

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
#1
Bölüm 1: Tulparın Türk Mitolojisindeki Yeri

Asya'da ilk at kalıntılarına M.Ö 2500 yıllarına kadar yani Afanasyeva kültüründe rastlanmaktadır. Afanasyevo kültürün devamı olan Andronova kültürü ise M.Ö 1700 dönemde rastlanmaktadır. Her iki kültür de Proto-Türk kavimlerin oluşturduğu kültürlerdir.

Türkler destanlarında tıpkı at sahipleri gibi atlara da olağan üstü özelliklere sahiptir. İnsanların dilinden anlayan ve insan gibi konuşabilen atlar, birçok destanda sahiplerini korur veya onları ölümden kurtarırlar. Atlar mitolojik olarak Türk destanlarında uçan atlar olarak da Tulpar olarak bilinir.

Özellikle Başkurt inancına göre Tulpar adı verilen kanatlı altın kanatlarını hiç kimse göremez ve Tulparın kanatları biri tarafından görülürse Tulparın kaybolacağına inanılır. Tulpar kanatlarını büyük bir engeli geçerken veya karanlıkta büyük mesafeleri geçerken açar.

Başkurtların destanı olan Ural Batır'da atlar ve ata tapınmanın izleri korunmuştur. Bu destanda da kanatlı atların isimleri Akbuzat ve Sarat'tır bu atlar gökyüzünde yaşarlar ve tanrısal atlardır. Akbuzat, Göklerin hakimi olarak kabul edilen Samrav'ın karısı olan güneşten doğmuş kızları Humay'ın kutsal atıdır. Sarat ise Samray'ın Aydan doğmuş kızı Ayhulu'nun atıdır.

Eski Türk destanlarında Başkurtlar dışında birçok Kuzey Batı Türk lehçelerinde de Tulpara rastlanmaktadır. Bu Türkler arasında öncelikle sayabileceğimiz Kazan Tatarları,Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Altayları, Karakalpaklar sayılabilir. Görüldüğü gibi Türk destanlarında Tulpar yaşayan en canlı unsurdur.

Çeşitli dillerde konuşulan ve Kafkasya halklarını dillerine ve yaşamlarında Tulpar adının geçmiş olması Kumu ve Karaçay Malkar Türkleri ile girdikleri kültürel etkileşimin bir sonucu olduğu söylenebilir.

Kumuk Türkçesinde ;
Tulpar dünyanı birevü buççagında busa da,öz yılkısın tabar
(Tulpar dünyanın bir köşesinde olsa da,kendi sürüsünü bulur)

Atasözünde tezahür eden Tulpar adı, onların komşuları olan çeşitli Dağıstan halklarının dillerinde de kendisine bir yer bulmuştur. Avar, Lak, Andi, Dargı ve Tabasaran dillerinde Tulpar kelimesi yaşamaktadır .
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
#2
Bölüm 2: Geçmişten Günümüze Tulpar Kanıtları ve Kalıntıları

Günümüze ulaşmış olan ve dünyanın en bilinen destanlarından biri olan Kırgızların Manas Destanında kanatlı atlardan bahsedilmektedir. Ayrıca Kazakistan'ın Isık (Esik) Kurganında bulunan Altın Elbiseli Adam şapkasında bariz bir şekilde Tulpara yer verilmiştir. (Bu başlık üzerindeki atın boynuzlarının dağ keçisi olduğunu idda edenler bunun dağ keçisi olduğunu söylemektedirler. Fakat bu şaman geleneğinde ölülerin ve doğa üstü varlıklara boynuz eklemek bir adetti)


Ayrıca Moğolistan Devlet Arması ve Kazakistan Devlet Armaları üzerinde de kültürün bir barçası olduğunun ispatı niteliğinde kanatlı atlar Tulpar bulunmaktadır.


Moğolistan Devlet Arması


Kazakistan Devlet Arması
Sonuç: Türkler ve Türk tarihi araştırmaları arttıkça bu kadim millete ait sırlar ortaya çıkmaya devam edecektir. Görüldüğü üzere Kanatlı at figürü Pegasus değil Tulpardır.
 
Üst