Türk-İslam Bilim İnsanları

Aybalam

★★★★
Altın Üye
Gümüş Üye
#1
Türk-İslam Bilim İnsanları

Bugün sizlere Türk-İslam bilim insanlarının en bilinenlerini, uğraş alanlarını, yapmış oldukları işler ve yenilikler gibi konularda bilgiler vereceğiz umarım faydalı olur ve hep birlikte bu değerli şahsiyetleri biraz olsun tanıma fırsatı bulabiliriz.

1. FARABİ:
farabi.jpg


Muallim-i Sani veya Hace-i Sani ismiyle anılan Farabi' nin Avrupalılarca bilinen adı Alpharabius' tur. Eserleri Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Türk- İslam devletlerinde pozitif bilimleri başlatan kişidir. Hava ve ses titreşim olayını bulmuştur. Dünya tarihinin ilk modern müzik kitabı olma özeliği taşıyan Kitabül Musiki'yi kaleme almıştır. İhsanül-Ulüm adlı eseriyle ilimleri sınıflandırmıştır. El Medinet'ül Fazıla Erdemli şehir anlamına gelen eserin yazarıdır. Bu söylenenlere ilave olarak Felsefe, sosyoloji, tıb ve astronomi gibi alanlarda da yakından ilgilenmiştir.

2. GAZALİ:
gazali.jpg


Huccet-ül İslam lakabıyla anılan Gazali, Bağdat'ta bulunan Nizamiye Medresesi'nin rektörlüğünü yapmıştır. Felsefe ile ilgilenmiştir ancak her zaman dini ön planda tutmuştur. Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Zararlı fikir akımlarına karşı (Haşaşilik gibi) her zaman karşıt fikirler üreterek bu fikirleri engellemeye özen göstermiştir. Cevahirül Kuran ve Tehafütül Felasife (Filazofların Çelişkisi) isimli eserleri kaleme almıştır. Dini İlimlerin İhyası anlamına gelen İhyaül Ulumuddin adlı eseri yazmıştır. Ayrıca El Kıstasü'l Mustakim ve Fedaih'ül Batıniyye adlı eserlerde kendisine aittir.

3. İBNİ SİNA:

ibni sina.jpg


Tıbbın Hükümdarı derler ona, yurt dışında Avicenna olarak tanınmaktadır. Farmakolojinin kurucusudur. Fizikçidir aynı zamanda ve Filozofların Şeyhi anlamına gelen Şeyhülfelasife adıyla da anılır. Eserleri Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. İlk mide ameliyatını gerçekleştirmiştir. Büyük Üstad olarakta anılan İbni Sina, felsefe, müzik, tıb, astronomi ve fizik diğer uğraş alanlarıdır. El-Kanun Fit Tıb ve Kitabüş Şifa en önemli eserlerindendir. Hepimizin bildiği mikrop dediğimiz şeyin tanımını yapan kişidir. Mikrobu şu şekilde tanımlamıştır: ''İnsanın içinde bir kurt vardır, bu kurt insanı hasta eder ve bu kurdu günümüzde görmek mümkün değildir.''demiştir.

4. HAREZMİ:

harezmi.jpg


Cebir'in kurucusudur. Lakabı Algorisma 'dır. Ondalık sayı sistemini bulan kişidir. Hisabül Cebr Vel Mukabele ve El Kitabül Muhtasar Fi adlı eserin yazarıdır. ''0'' ve ''x'' terimlerini ilk kullanan kişidir.

5. BİRUNİ:

birunii.jpg


Avrupa'da Alberuni, bizde ise El-Üstad adıyla bilinen Biruni, Dünyanın çapını hesaplamıştır. Yer çekiminin varlığını Newton'dan önce açıklamıştır. Kitabü's Saydeletif Tıp adlı eseri eczacılık üzerine kaleme aldığı bir eseridir. Jeodezi ilmini bulmuştur. El Asarül Bakiye ve El Kanunül Mesudi adlı eserleriyle Asyalı milletlerin tarihini anlatmıştır. Gazneliler Devleti'nin hükümdarı Gazneli Mahmut, Biruni için: ''Sarayımın en kıymetli hazinesi.'' benzetmesini yapmıştır. Hindistan'la ilgili yazmış olduğu bir kitabı da vardır. Ayrıca Astronomi, coğrafya, Musiki, tıp ve felsefe alanlarıyla da ilgilenmiştir

Not: Jeodezi yerkürenin şeklini ve yeryüzünün ölçüm işlemlerini konu edinen bilim dalıdır. Haritacılık ve Topografya'nın da ilkelerini içerir.

6. ZEKERİYA ER-RAZİ:

200px-Muhammed_ibn_Zakariya_al-Razi_-_Rhazes_-_Persian_philosopher_and_physician.jpg


Rhazes lakabıyla tanınmaktadır. 19. yy' da eserleri Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Kızamık ve Çiçek hastalıkları arasındaki farkı bulmuştur. El-Havi Ansiklopedisi'ni yazan değerli bir bilim insanıdır.


7. CABİR BİN HAYYAN:
cabir bin hayyan.jpg


Modern kimyanın kurucusu olan Cabir Bin Hayyan 'Geber' lakabıyla anılmaktadır. Bu değerli bilim insanı bir çok alanda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Hassas terazi kullanmıştır. Birçok asit keşfetmiştir. İlk defa yapay altın elde etmek için çalışmalar yapmıştır. Atomun parçalanabileceği fikrini öne sürmüştür. İlk modern kimya kitabı olan, Kitabul Kimya'yı kaleme almıştır. İmbik adı verilen bir çeşit damıtıcı bulmuştur.


8. FEZARİ: Astronomi ile uğraşan İslam dünyasındaki ilk bilim insanı olma özelliği göstermiştir. Güneş ve Ay tutulmalarını Usturlab adlı bir aletle hesaplayan bilim insanıdır.


9. İBNİ RÜŞT:

ibni rüşt.jpg

Avereos lakabıyla bilinen İbni Rüşt tüm yaşamı boyunca aklı daima ön planda tutmuştur. Gazalinin dini ön planda tutan tutumuna her zaman karşı olmuştur.Aristoyu Avrupalılara anlatan kişidir. Mütezile (aklı ön panda tutan bir akım) akımının öncüsüdür. Tehafütül Tehafüt (çelişkilerin çelişkisi) ve Makale Fit Mizac isimli kitapları vardır.

Not: Mu'tezile akılcı bir mezheptir. Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri Ehli Sünnet'ten farklı biçimde yorumlayarak elbette ki akla öncelik tanımıştır. Akla büyük önem vermesi, nakle tamamen teslimiyeti savunan alimler ile çatışmaya yol açmıştır. Mutezile mezhebi akıl ile naklin (Kur'an ve Sünnet) çeliştiği durumlarda ve konularda, Kur'an ve Sünnet'i akla uygun şekilde yorumlardı. Nitekim Mu'tezile mezhebi, akla fazla değer vermesiyle ve felsefe ile girdiği yakın ilişkiler dolayısıyla barındırdığı felsefi metod ve görüşleri nedeniyle de fazlasıyla eleştirilmiştir.


10. İBNİ NEFS:

nefs.jpg


Daha önceden Romalı Galen tarafından bulunup tarif edilen küçük kan dolaşımını doğru bir şekilde tespit etmiştir.


11. İBNİ HEYSEM:

ibni heysem.jpg


''Tüm zamanların en büyük optikçisi'' bu cümleyle anılır. Nesne-Işın Teorisini bulan kişidir. Karanlık Oda'yı keşfetmiştir. Fotoğraf makinesi'ni bulan ilk bilim insanıdır. Optikle ilgili çeşitli çalışmaları mevcuttur.Fizik'te optik(ışık bilimi) alanında temelde ne görülüyorsa bunu ortaya koyan ilk kişi İbni Heysem'dir. Kitabül Menazir (Görme Kitabı) isimli kitap bilinen en önemli eseridir.

12. CEZERİ:

el-cezeri-hakkinda.jpg


Asıl adı İsmail'dir. Robotların Babası olarak bilinir. Artuklular döneminde yaşamış bir bilim insanıdır. Robotik ve Sibernetik biliminin kurucusudur. Otomato adlı bir eseri mevcut olup ayrıca El Cami Beynel İlim ve El Amel Nafi Fi adlı iki eseri daha vardır. Diyarbakır Ulu Camii'nin arkasında yer alan güneş saatini yapan kişide kendisidir. Leonar Da Vinci' ye de esin kaynağı olan bir bilim adamıdır. Fil su saati yapmış olduğu en iyi mekanik tasarımdır.


13. ÖMER HAYYAM (1048-1131)


omer-hayyam_1650.jpg


Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'a sunulan Celali Takvimi'ni hazırlayan heyete başkanlık etmiştir. Matematikçi ve Astronom olan Ömer Hayyam yazmış olduğu rubai'lerle de bilinen bir bilim insanıdır. Hayyam ve Türk Üçgeni'ni bulan kişidir. Risela-i Cebr ve Zic-i Melikşahı adlı iki kitap yazmıştır. 2. derece ve 3. dereceden denklemleri çözebilmiştir. Binom Açılımı'nı kullanan ilk bilim adamıdır. Bilinen 18 adet eseri mevcuttur.

14. İDRİSİ:

idrisi.jpg

Değerli bir bilim insanı ve aynı zamanda Coğrafya'cıdır. Kuzey ve Güney Yarım Kürelerden ve Ekvator'un varlığından bahseden kişidir. Dünya da Batı Avrupa'yı doğru şekilde çizen ilk kişidir.

15. TABERİ:

Ebu_Cafer_Taberi.jpg


İslam dünyasının bilinen en büyük tarihçisidir.
 

Ekli dosyalar


Üst