TÜRK Kimdir?

#1
Türk sözünün ilk defa ilmi izahını yapan Macar bilim adamı H. Vambery’dir. Vambery’ye göre, “Türk” sözü, “törümek” (törü-mek=törük=türük=türk) fiilinden çıkmış bir isimdir. Öyleyse bu söz, “türemiş, yaratılmış, doğmuş, yaratık, adam” gibi anlamlara gelmektedir.

Tarihin tanıdığı en eski ve en köklü milletlerden biri olan Türkler, muhtelif zamanlarda, muhtelif adlar altında ve muhtelif coğrafyalarda yaşamışlardır. Buna rağmen Türk toplulukları arasında, daima dil ve kültür birliği mevcut olmuştur. Fakat birkaç istisna durum dışında Türk topluluklarının hepsi hiçbir zaman aynı ad altında anılmamıştır. Onlar, tarihin belirli dönemlerinde “Saka (İskit), Hun, Avar, Tabgaç, Türk, Türgiş, Uygur, Kırgız, Sabar (Sabir / Sibir), Bulgar, Hazar, Oğuz (Türkmen), Karluk, Kimek, Kıpçak (Kuman), Peçenek, Halaç, Yakut (Saha / Saka), Çuvaş, Türkmen, Azeri, Kazak, Özbek, Başkurt ve Tatar” gibi çok çeşitli adlar taşımışlardır.


Türk milletinin tarihi en az insanlık tarihi kadar eskidir. Bu gerçeklerin bilincinde olan sözüm ona batı medeniyetleri Türklerden ne derece etkilendiklerini gizleme çabasına girerek öz kültürümüzü, tarihimizi saptırma ve gizleme yolunu gitmiştir. Bu bağlamda batı medeniyeti biz Türklerin tarihini -220 den başlatarak kaleme almış. İslamiyet öncesi var olmuş Türk Uygarlığını, kültürünü ve tarihini görmemezlikten gelmiş, Türkleri birer Göçebe sürüsü olarak göstermeye çalışmışlar, Türklerin uygarlıktan nasibini alamamış topluluklar gibi göstermiştir.

Bilimsel gerçekleri göz önünde bulundurarak yanlış bilinenler bazı bilgileri ortaya koyalım:
  • Türkler ”Göçebe” değil “Göçmen” idiler.
  • 1071 Doğu Anadolu’ya Türkün ilk değil son göçünün tarihidir.
  • 1453 Tarihi İstanbul’un fethi değil “istirdadı” yani geri alınışıdır.
  • Türk, tarihi başlatan kültürün sahibidir.
  • Türk, Evrensel Uygarlıkların kökenini oluşturandır.
  • Türk, evrende İlk’leri vermiş kişidir.
  • Türk Uygarlığı, Ögül-Uqus denen ileri seviyede düşünce sahibi Türk kişilerinin tarihi başlattıkları ilk uygarlıktır.
  • Orta Asya’da tarih öncesi, kayalara yaptıkları yüz binlerce resimlerden esinlenerek “düşünceyi taşa vurmayı” akıl edip “Yazıyı” icat etmişler.
  • Dilleri, imek/olmak fiiliyle, kökeni şimdiye kadar bulunamamış ve kuramsal seviyede kalmış olan Hint-Avrupa dillerinin belkemiğini oluşturarak onun terk edilmesi gereğini ortaya yazılı belgelerle çıkarmış ve de “İlk Dil” olma şerefine sahip olmuş.
  • Tanrı’dan geliş, O’na dönüş konuları ve varlık-yokluk tartışmaları ile “Felsefe”nin çekirdeğini oluşturmuşlar.
  • Ateş Kültü gereği, “Tiyatro ve Müziğe” ilk adımlarını atmışlar, “Kayalara, Mağaralara” yaptıkları resimler ve yontu sanatının ilk örneklerini olan “Dikili Taşlara” evrensel sanat tarihine en büyük adımları atmışlar.
  • Tarihte ilk kez “Ordu” teşkilatını kurmuşlar, komutanlar arasından “İlk Tarihçileri” vermişler.
  • Yazı sahibi “Göçmenler (göçebe değil) olarak gittikleri yerlerin “Dip Kültürünü” teşkil etmişler onları yazılarının içerikleriyle ışıklandırmışlar.
  • Evrensel uygarlıkların kökenini oluşturmuşlardır.
 
Last edited by a moderator:

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#2
Türk milletinin tarihi en az insanlık tarihi kadar eskidir. Bu gerçeklerin bilincinde olan sözüm ona batı medeniyetleri Türklerden ne derece etkilendiklerini gizleme çabasına girerek öz kültürümüzü, tarihimizi saptırma ve gizleme yolunu gitmiştir. Bu bağlamda batı medeniyeti biz Türklerin tarihini -220 den başlatarak kaleme almış. İslamiyet öncesi var olmuş Türk Uygarlığını, kültürünü ve tarihini görmemezlikten gelmiş, Türkleri birer Göçebe sürüsü olarak göstermeye çalışmışlar, Türklerin uygarlıktan nasibini alamamış topluluklar gibi göstermiştir.
En başta paylaşımın için teşekkürler abi çok güzel bir yazı olmuş. Özellikle şu alıntıladığım kısım da gerçekten çok haklısın.Şu an üzerinde çalıştığım bir belgesel var. Bilge Kağanın hazinesi adında. İnşallah yakında yayınlayacağım ama bulunan hazine de ki eserler günümüz de bile yapılması çok zor nadide parçalar.Bu tarz bir bilgi beceri kültür sahibi bir milletten bu şekilde bahsetmeleri çok saçma. Kendilerinin yazdıkları gibi bilinmesini istiyorlar ama güneş balçık ile sıvanmaz.
 

Similar threads