Şeyh Edebali Kimdir?

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
#1
Doğum tarihi: 1206, İnaç Köyü
Ölüm tarihi ve yeri: 1326, Bilecik
Torun çocukları: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Şehzade İbrahim, Fatma Hatun, Şehzade Kasım
Çocuklar: Malhun Hatun, Rabia Bala Hatun
Torunlar: Orhan, Alâeddin Paşa


Edebali (Ede Balı veya Edeb Ali) Osmanlı Devletinin kurucusu ve hanedana adını veren Osman Bey'in kayın babasıdır. İleri gelen bir din bilgini ve şeyhtir. Rüya tabirinde büyük şöhreti vardır. Karametine inanılan bir şahsiyetti "Dervişliği içinde ve gönlünde" olan hal sahibi bir kimse idi. Sevilir, sayılır dünyalığı, nimeti ve davarı çoktu. Misafiranesi hiçbir zaman boş kalmazdı. Oman Gazi de zaman zaman gelip bu dervişe konuk olurdu.

Aşıkpaşaoğlu Tarihi (XV. asır)'nde anlatıldığına göre, yine bir misafirlikte Osman Gazi, yatıp uyur ve bir rüya görür. Rüyasında Şeyh'in koynundan bir ay doğar, gelir, Osman Gazi'nin koynuna girer. Bu ayın Osman Gazin'nin koynuna girdiği anda, göbeğinden bir ağaç çıkar. Ağacın gölgesi dünyayı tutar. Gölgesinin altında dağlar vardır. Her dağın dibinden sular çıkar. Bu sulardan kimi içer, kimi bahçe sular, kimi çeşmeler yaptırır.

Osman Gazi uyanır uyanmaz, Şeyh Edebali'nin yanına gelir. Rüyasını anlatır ve yorumunu ister. Bunun üzerine Şeyh der ki: "Oğul, Osman! sana müjde olsun ki Hak Teala sana ve nesline padişahlık verdi. Mübarek olsun. Ve benim kızım Malhun Hatun senin helalin (nikahlı karın) oldu." der.

Bir başka kaynağa rüyanın yorumu şöyledir.

"Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir."

Hemen nikahlarını kıyar ve kızını Osman Bey'e verir. Adı Bala veya Malhatun olarak da geçen bu hanım, Orhan Gazi'nin veya Alaeddin Bey'in annesidir. Şeyh Edebalı ve Osman Bey'in zevcesi olan kızı Hatun, Osman Bey'den önce vefat etmiş ve Bilecik'deki Edebalı Tekkesi'nin yanındaki türbeye gömülmüştür.

Edebalı'nın 125 yıl yaşadığı rivayet edilir. Aslı mezarı Bilecik'te olmakla beraber, Eskişehir'de de adına bir türbe bulunmaktadır. Edebalı Türbesi de Yunan işgali sırasında, Yunanlılar tarafından bütün Bilecik gibi yıkılımış ve sonradan onarılmıştır.
 
Son düzenleme:
Üst