Rüyada Cin Suresi Görmek

0x3a

★★★★
Altın Üye
Gümüş Üye
Bronz Üye
Üye
Yeni Üye
Bir kimsenin bu mübarek sureyi rüyada görmesi, ünlü yorumcular tarafından değişik (çeşitli) şekillere işaretle yorumlanmıştır.

İmam-ı Nablusi’ nin yorumu:
Cin suresini rüyada tamamını veya bir parçasını okuduğunu veya başka birinin okumasını dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin, önce rızık darlığı çekmekte olduğunu (yani fakirliğini) fakat, sonunda bu fakirlikten kurtulup zenginleşeceğine işarettir.

İbn-i Kesir’in yorumu:
Bu mübarek sureyi rüyada gören kimse, zalimlerle, merhametsiz gaddarlarla çok uğraşır, mücadele eder ve cin şerrinden muhafaza olunur (korunur) şeklinde yorumlamıştır.

Kirmani’nin yorumu:
Cin sure-i celilesini rüyada gören yani, okuduğunu veya okunduğunu gören kişi, cin şerrinden Cenab-ı Hakk tarafından korunur. Cenab-ı Hakk, rüya sahibine idrak (anlayış, kavrayış) kabiliyeti (yeteneği) verir ve faydalanacağı, yararlanacağı akıl ve zeka verir veya vereceğine işaretle yorumlamıştır.

İbn-i Şirin’de,
Korkulardan emin olur, bir zarar görmez şeklinde yorum getirmiştir.

Rüyada Cin Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişliğine, cin taifesinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya işârettir.

Rüyanızı Paylaşın!
 

Benzer Konular


Üst