Recep Ayının İlk Günü Regaip Kandili

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Regaip Kandili Nedir?

İslam dininde 3 Aylar olarak bilinen ve maneviyat açısında bereketli aylara girmek üzereyiz. Bu anlamda Regaip Kandili ve kelime anlamı nedir gibi sorulara yanıt aramaya çalışacağız.

Üç aylar Kameri takvime göre belirlenir bu aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak sıralanırlar. Üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıç günü ise Regaip Kandilidir. Regaip kelimesi Arapçadır ve bağış, hediye, yoğun olarak arzulanan ve çok değerli olan anlamlarına gelen bir sözcüktür. Müslümanlar tarafında büyük bir arzu ile beklenen üç ayların başlangıcı olan bu gün kelime anlamı itibarı ile bire bir uyuştuğu için Regaip Kandili olarak adlandırılmıştır.

Recep ayının mânevî değerine Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in (SAV) hadis-i şeriflerinde işaret edilmiştir. Tevbe Sûresi'nin 36. Âyet:

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin... Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa sizde onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."

Âyette geçen "haram aylar"ın, "Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep" ayları olduğunu Hz. Muhammed (SAV), şu hadis ile açıklamıştır:

"Muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene oniki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan ve Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir." (Buhârî, Ehâdî, 5, Tevhid, 24; Müslim, Kasâme, 29; Ebû Dâvud, Menâsik, 67, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/37, 73.)


Regaip Kandili içine girildiğini bildirdiği Recep ayı İslamiyet’ten öncede çok önem verilen mukaddes bir aydı. Arap kabileleri bu ayda savaş yapmazlar, baskın çapulculuk gibi istenmeyen durumlar yasaklanır ve bir güven ortamı hissedilirdi. İslamiyet sonrası da bu aya olan saygı devam ettirilmiştir. Bu ay Regaib ve Mirac gibi iki mübarek geceyle de ilahi bir tecellide vücut bulmuştur.

Bu geceye has bir ibadet bulunmamaktadır; fakat geceyi tövbe ederek, dua ederek ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya aracı olmaktadır.

Yararlanılan kaynaklar: Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi ve Kuran’ı Kerim ve Türkçe Meali.
 
Üst