Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Asya Hun İmparatorluğu Orta Asya tarihinde Türklerin kurduğu ilk devlet olmakta olup Orta Asya tarihinin ilk en büyük imparatorluğudur. Hunların tarih sahnesine ne zaman çıktığı bilinmemekte olup Çinlilerin kayıtlarına göre Milattan önce 2225’li yıllara kadar görünmektedir.

Günümüzde Büyük Hun İmparatorluğu olarak bilenen Orta Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'dır. Kuruluş tarihi olarak net ve kesin bilgilere ulaşılamamakla beraber M.Ö. 220 Yılları olarak bilinmektedir. Tarihinin kesinleşmemesinin nedeni olarak ise imparatorluğun daha eski yıllara ait eserlerin, yazıtların vb. ortaya çıkma ihtimalinin olmasıdır.

Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucu ismi olan Teoman bazı tarihi kaynaklar da ''Tu-Man'' şeklinde de geçmektedir. Ayrıca ''HUN'' kelimesi de bazı batılı kaynaklarca çevrilmiş ve Öz Türkçe Karşılığı ''Kun'' olarak bazı Çin kaynaklarında ise karşılık olarak ''Hiung-Nu'' olarak şekillendirilmiştir. Çeşitli uygarlıklarca HUN kelimesine bir takım anlamlar yüklense de Hunlular içerisinde bu kelimenin anlamı ''insan'' gibi bir anlama geldiği bilinmektedir. Tarihte her ne kadar birçok anlamla tasvir edilse de bu isim, farklı milletlerin Hun'lara bakış açısını da yapılan araştırmalar değişecektir.

Tarihi yapıtlarda devletin kurucusu kayıtlarda Teoman olarak geçiyor olsa bile Devleti tüm dünyayı karşısında boyun eğecek konuma getiren Mete Han isimli yönetici olmuştur. Mete Han döneminde Büyük Hun İmparatorluğu adeta gücünün en üst seviyesine ulaşmış Çinlilere korkudan Çin seddi yaptırabilecek bir güce sahip olarak Sibirya , Japonya ,Çin Seddi ve Hazar Denizi arasında kalan büyük bir mesafeyi topraklarına katmıştır.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
Bilinmeyenler bir yana ben en çok Çin in tarihini merak ediyorum.bir çok olay Çin'den alıntı ile yazılıyor lakin Çin ne kadar eski, Türk'ler den önce de varlar mıydı? Dünya haritasına baktığımız da, orta Asya ve Avrupa arasında bir çok millet ve ülke var olmuş ama bir çoğu Türk ya yok olmuş ya da azınlık olarak kalıp Türklerin kurduğu devletlerin egemenliğinde yaşamış.Ama Çin neden hep var yada neden hiç azınlık olmamış Çin settinin başlangıcı Büyük Hun lara karşı savunma ile başlıyor sonra büyüyp gidiyor ama merakım Çin in başlangıcı
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Yani bizim asıl sorunumuz... Binlerce yıl geçmiş hala okumuyor yazmıyoruz. Çinlilerin kaynak gösterilmesinin sebebi yazılı bir kaynağa sahip olmaları ve Türkleri yakın takibe almış olmaları. Türklerde yazı var mıdır? Evet ama bastırılmış, unutturulmaya çalışılmış ve hala gün yüzüne çıkmamış bilgiler var bizim öğrendiklerimiz onların öğrenmemizi istedikleri ile sınırlı...

Çin tarihine de ileride değineceğiz inşallah.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
Aslında yazılmış olabilir de ama saklama konusunda sıkıntı yaşanmış da olabilir. Yenisey yazıtlarının bir kısmı Çin in elinde bir kısmı harab bir halde kimsenin özen göstermek gibi araştırmak bulmak gibi bir niyeti yok. Geçmişi araştırmanın Zaman kayıbı geleceğe bakmanın gerektiğini düşünenler bile var. Geçmişini bilmeyenlerin gelecekle işi de olmayacaktır bu yüzden 2024 ü bekleyen çok. Bence dünyada teknolojiden önce kültür gelir. Öz kültürlünden taviz vermeyenlerin birey aile ve toplum yapısı daha düzenli, suç oranı aç insan ıslahı , aile de başlayan bir düzen ile kültür örf ve adete göre yapılıyor. Geçmişi araştırmak Temel'lerimizi bulmak , bedenlerin göç ettiği gibi , özümüzün de göçünü sağlamak , bunu insanlara empoze etmek gerekir. Bu en son dediklerim biraz hayali yada farazi gibi görünsede gün geçtikçe bu araştırmamalıyın yokluğunu toplumdaki bozulma ve suç oranındaki artış ile görüyoruz. Çin gibi bir toplumun dünya sahnesinden silinmemesi, yada esir kalmaması uzun yıllar, orta Asya'nın bilinen tüm tarihinde var olması ilgimi çektiği gibi, sosyoloji ve kültürel yapılarını korumaları mı aceba bu Irkı ayakta tuttu.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Bence dünyada teknolojiden önce kültür gelir.
Bu söylediğin kesinlikle doğrudur. Çünkü teknoloji dahil her şey kültür temeli üzerinde yetişir. Medeniyet kültür olmadan bir işe yaramaz ayrıca medeniyet bir ülkenin refahı iken aynı zamanda onu sömüren sürekli isteyen bir güçtür.

Örnek iyisi ile kötüsü ile Japonlar ayan beyan ortada adamlar.
 

Üst