Oğuzların Ölü Gömme Adetleri

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Oğuzlar ataları olan Göktürklerde olduğu gibi silahları, kişisel eşyaları ve çoğunlukla da atları ile gömülmekteydi. Ölü odaya benzer bir şekilde oluşturulan bir çukurun ortasına oturur pozisyonda konulurdu. Eline kımız dolu bir bardak verilir, önüne de yine kımız dolu bir kap konulurdu. (İçki dolu kap kımız olarak yorumlanmaktadır nebiz olarak belirten tarihçilerimiz de bulunmaktadır) Daha sonra ise odanın üst kısmı tıpkı tavana benzer bir şekilde kapatılır ve bir kubbeye benzetilirdi. Bu tip mezarlar günümüz tarihine daha yakın olan Anadolu Selçuklu devrindeki kümbetlere çok büyük benzerlikler göstermektedir.


Yukarıdaki anlatımın dışında Oğuzlarda ölüleri nehir kenarlarına ve yataklarına gömme adeti de vardı. Özellikle nehir yatağına gömmek için üstün bir beceri ve emek sarf ediliyordu. Bu işlem şu şekilde yapılıyordu: Öncelikli olarak nehir yatağı değiştiriliyor, daha sonra buraya bir çukur kazılıp taştan ve sağlam bir mezar gömülüyor ve son aşama olarak nehir yatağı tekrar eski yatağa veriliyordu. (kaynaklar bu işlemin vahşi hayvanlardan korunmak için yapıldığını söylese de benim tahminim önemli devlet adamlarını korumak ve mezarın bulunmasını zorlaştırmak olduğu yönünde)

Ölüler gömüldükten sonra günümüz de Anadolu’da yapılan yuğ aşı (ölü aşı, ölü yemeği) adeti günün şartlarına özel yapılırdı. Bu işlemde atlar kesilir ve yenilirdi ayrıca çoğu zamanda ölen kişinin atının yenip kesik başının da tekrar mezara konulduğunu kurganlarda bulunan kesik başlı atlardan anlıyoruz.

Atları ve silahları ile gömülen kişinin, cennet yolculuğunu bu şekilde daha kolay bir şekilde tamamlayacağına inanılırdı.

Ölen şahsiyetin öldürdüğü düşmanların ağaçtan yapılma heykelleri mezarın üzerine konulurdu. Bu inancın onların hizmetçisi olacağı şeklinde yorumlar vardı. Bu geleneğin ise Göktürk balbal geleneğinin devamı olma ihtimali vardır.

Açıklamalar:

Nebiz: Kuru üzüm, hurma, bal, arpa, buğday vb. şeylerin suda bekletilerek veya mayalanması sağlanarak tatlandırılması yolu ile elde edilen bir çeşit içki çeşidi. (Yukarda kımız olabileceği şeklinde yorumlamıştık)

Balbal: Eski Türk inançlarında ölen kişini öldürdüğü kişi sayısı kadar kişinin mezarının üzerine küçük heykeller konulurdu. Bu heykellere balbal denilmiştir.
 

Stores

Üye
Yeni Üye
Oğuz'ların ölü gömme yani mezar adetleri Gök tanrı inancının ölümden sonra hayat inancına bağlı olmasından kaynaklanıyor. Kesinlikle gök tanrı inancı Müslümanlıkla çok fazla ortak nokta içeriyor.
 

Üst