Mayalı Ritüellerde Kullanılan Yeşim Taşları

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Guatemala'da (Ceibal'de) M.Ö. 1000-450 yıllarına ait olduğu düşünülen yeşim taşlarından ve serpantinlerden yapılmış cilalanmış yeşil taş objeler keşfedildi. Eserler halka açık törenlerde kullanıldğı düşünülen celts adı verilen nesnelerdi.


Guatemala'nın Ceibal şehrinde keşfedilen yeşil taşlar. Maya sivilleşmesinin ilk evrelerinden geçmekte
ve elit bir sınıf kurmak için halka açık ritüellerde kullanılmışlardır [Fotoğraf: Takeshi Inomata / Antiquity]
Maya uygarlığının ilk yılları nispeten iyi anlaşılmamıştır. Bu zamana ait arkeolojik kalıntıların birçoğu, daha sonraki Maya'ların ve modern yerleşimciler tarafından gömüldü. Guatemala'daki Ceibal'da nadir bulunan bir bulgu, Mayaların erken dönem kültürüne yeni bakış açıları getirdi.

Toplam 72 cilalı yeşil taş ve zeminde toplam 18 adet çapraz şekilli delik keşfedilmiştir. Bu, Maya çağından kalma ovalarda keltlerin (celts) bu sayılardaki tek örneği olma özelliği taşıyor.

Ibaraki Üniversitesi'nden Kazuo Aoyama, "Kolomb Öncesi Meso Amerikalılar tarafından çok değer verilen ürünler arasında sert yeşil taş içinde oyulmuş nesneler vardı. Ceibal'dan cilalanmış yeşil taş keltleri yeşim taşı, metagabro, serpantin ve diğer metamorfik yeşil taşlardan imal edildi."Yerleşim yerinin merkezi meydanında yeşil taşların gömüldüğü kayaya oyulmuş gizli bir alan
[Fotoğraf: Takeshi Inomata / Antiquity]

Taşların renklerinin mavi olması dünyanın merkezi ile ilgisi olduğu gibi, erken Mayalar için ruhani önemi olduğu düşünülmektedir.

Keltler yerleşimin merkezi meydanında gizli alanlara gömüldü. Onlar büyük törensel yapıların yakınına yerleştirildi bu bize kültürün ritüellerinde veya törenlerinde rol oynadıklarını gösteriyor.

Kelt yüzeyinin ince ölçekli analizi, kumaşlar tarafından sistematik olarak aşınmadıklarını ve bir süs olarak takılmadığını gösterdiğini gösteriyor. Bunun yerine, törenlerde klasik Maya dönemi öncesi toplumunun elitlerini oluşturmak için kullanıldığı düşünülüyor.Yeşil taşlar aşınmaya uğramadı ve bu nedenle kişisel süslemeler olduğu düşünülmedi
[Fotoğraf Takeshi Inomata / Antiquity]
Aoyama, "Keltlerin çoğunun özellikle ritüel amaçlarla yapıldığını, oysa daha azınlık bir kısmının ahşap oymalar için kullandığını" söyledi. Keltlerin çoğunluğu törensel rolünü kanıtlayacak şekilde halka açık bir alana gömülmüştü. Toplumun yeni kurulan seçkin sınıfı arasında toplum ve siyasi görüşmelerin entegrasyonunda rol oynadıkları düşünülüyor.

"Gelişmekte olan seçkinler, muhtemelen bu ritüellerde birincil bir rol oynadı ve hükümetler üzerinde etkili daha sonra yapılacak halka açık olaylar için bir şablon oluşturdular."


Kazı sırasında yeşil taşlar (solda) ve orijinal olarak düzenlendiği düşünülen şekilde yeniden düzenlenmiş hali (sağda)
[Fotoğraf: Takeshi Inomata / Antiquity]

Keltlerin birçoğu pusulada uygun noktalara göre gömüldü. Bu, daha sonraki mezarlarda daha belirgindi ve Mayalar arasında Güneş'in hareketinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi kabul ediliyor.

Aoyama, "Ceibal'de ortaya çıkan seçkinler, muhtemelen, kardinal yönleri ve Orta klasik dönem öncesi Maya kozmosu ile ilişkili kavramlarla aktif bir şekilde etkileşim içindi" diyor Aoyama. "İdeoloji, materyal formunda ve halka açık tören ve törensel yapıların yönü ile ifade edilerek, Maya egemenliğinin gelişiminde önemli bir rol
oynamıştır."​