Kutalmışoğlu Süleymanşah Kimdir?

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
#1
Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanıdır. Arslan Yabgu'nun torunu Alparslan'ın ölümünden sonra (1072) tahta çıkan Melikşah zamanında Anadoya geldi ve çevresinde toplanan Türkmen aşiretleyle fetihlere başladı. Bazı kaynaklarda Mirdasi emiri Mahmut'un ölümü üzerine Halep'i ardından Antakya'yı kuşattığını, Bizans valisi ile anlaşarak bölgeyi yıllık 20.000 dinar karşılığında akınlardan korumak koşuluyla kuşatmayı kaldırdığını yazmaktadır.

1075 yıllarında Konya ve Gevale kalesini fethettikten sonra Bizans'ın zayıf durumundan faydalanarak kısa süze içerisinde topraklarını genişletti. Ayrıca imparatora baş kaldıran Botaniates ile birleşerek onun tahta geçmesini sağladı. Bu durum Türkistan ve İran da bulunan kalabalık Türkmen guruplarının Anadoluya gelerek yerleşmelerini kolaylaştırdı.

Azerbaycan'dan gelen yeni boyların sayesinde güçlenerek devlet kurma yolunda ilerlemesinden korkan Melikşah, komutanlarından Porsuk'u Süleymanşah ve kardeşi Mansur'un üzerine yolladı. Porsuk, Mansur'u öldürdü fakat Süleymanşah'ı öldüremedi ve geri döndü.

Süleymanşah, Botaniates'in yerine geçmek isteyen Melisenos'la anlaştı ve Bizans kentlerini birer birer ele geçirdi. Botaniates'in ordusunu bozup Kadıköy'e kadar ilerledi. Bu arada Melisesos'tan daha çabuk davranan Aleksios Komnenos 1081'de tahta oturdu. Yeni gelen imparator İznik ve birçok kaleyi Süleymanşah'a bıraktı. Bu şekilde İznik Anadolu Selçuklu devletinin merkezi oldu. İki hükümdar arasında yapılan antlaşma ile de imparator Süleymanşah'ın Anadoludaki egemenliğini resmen tanımış oldu. Anadoludaki durumun sağlamlaştıran Süleymanşah Adana, Misis ve Anazarba'yı fethetti.

İstanbul'dan Suriye'ye kadar topraklarını genişleten Şüleymanşah, Melikşah'ı tedirgin etti ve yeniden onun Anadolu'ya odaklanmasına neden oldu. Büyük Selçuklulara bağlı Halep emiri Şerefüddevle Müslim Antakya Hıristiyanlarından aldığı yıllık vergiyi bu kez Süleymanşahtan istedi ve Afrin çayı kenarında şavaşıldı. Şerefüddevle yenildi ve öldürüldü. Halep' kuşatan Süleymanşah birçok kaleyi de almayı başardı. Bunun üzerine Suriye meliki Tutuş ve Artuk Bey birleşip Süleymanşah'ın üzerine yürüdü. Haziran 1086'da Halep yakınlarında yapılan savaşta bazı kişilerin yer değiştirmesi yüzünde savaşı kaybetti. Bazı kaynaklara göre Süleymanşah savaşta esir düşmemek için savaşarak öldü.

Veziri Hasan bin Tahir ve eşiMania Hatun çocuklarıyla beraber önce Antakyaya daha sonrada Isfahan'a götürüldü. Anadolu Selçuklu Devleti Isfahan da tutsak tutulan Kılıç Arslan'ın İznik'e gelip babasının tahtına 1092 yılında oturana kadar geçen 6 yıl boyunca ayakta kalmayı başarmıştır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Orion Türk Tarihi 0

Similar threads