Kuran'daki Hz. Harun İle İlgili Ayetler

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
Hz. Harûn (a.s), İsrailogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)'in kardesidir. Hz. Yusuf'un vefatindan sonra Misir'da yasayan İsrailogullari ve diger insanlar, bir müddet onun gösterdigi yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikati unuttular. Bu arada Misir'in idaresi Kibtîlerin eline geçti. Kibtîler ise yildizlara ve putlara tapiyorlardi.

Harun peygamberle ilgili Kur'ân-i Kerîm'de çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Genellikle ayetlerde Hz. Musa ile birlikte adı geçmektedir. Hz. Harun İle ilgili ayetler aşağıdaki gibidir.

 • Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır." [Bakara Suresi, 248]
 • Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik. [Nisa Suresi, 163]
 • Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. [En'am Suresi, 84]
 • "Musa'nın ve Harun'un Rabbine..." [Araf Suresi, 122]
 • Musa ile otuz gece için sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma" dedi. [Araf Suresi, 142]
 • Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara: "Beni arkamdan, ne kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem oğlu, bu topluluk beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma (sayma)" dedi. [Araf Suresi, 150]
 • Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun önde gelen çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar suçlu-günahkar bir kavimdi. [Yunus Suresi, 75]
 • "Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi." [Meryem Suresi, 28]
 • Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak armağan ettik. [Meryem Suresi, 53]
 • "Kardeşim Harun'u" [Taha Suresi, 30]
 • Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapandılar: "Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler. [Taha Suresi, 70]
 • Andolsun, Harun bundan önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz (denendiniz). Sizin asıl Rabbiniz Rahman (olan Allah)dır; şu halde bana uyun ve emrime itaat edin" demişti. [Taha Suresi, 90]
 • (Musa da gelince:) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (Onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?" [Taha Suresi, 92]
 • Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a, takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt (zikir) olarak, hak ile batılı birbirinden ayıran (furkan)ı verdik. [Enbiya Suresi, 48]
 • Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. [Mü'minun Suresi, 45]
 • Andolsun, biz Musa'ya kitabı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun'u yardımcı kıldık. [Furkan Suresi, 35]
 • "Göğsüm sıkışıyor, dilim dönmüyor; bundan dolayı Harun'a da (elçilik görevini bildirmesi için Cibril'i) gönder." [Şuara Suresi, 13]
 • "Musa'nın ve Harun'un Rabbine." [Şuara Suresi, 48]
 • "Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır, onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum." [Kasas Suresi, 34]
 • Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a lütufta bulunduk. [Saffat Suresi, 114]
 • Musa'ya ve Harun'a selam olsun. [Saffat Suresi, 120]
 
Konu Sahibi Benzer Konular Bulunduğu Forum Mesajlar Tarih
Orion Dini Metinler 2
Orion Dini Metinler 2

Benzer Konular


Üst