Kudüste Babillilere Ait Ok Bulundu

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1

Son zamanlarda Kudüs de yapılan kazılarda bir ok ucu bulundu. Yapılan araştırmalara göre ok ucunun M.Ö 586 yıllarına ait Babil ordusunda kullanılan tiplerde olduğu ortaya çıktı. Babil ordusun bölgeye yapmış olduğu saldırı İncil'de de yer almaktadır.​

İncil
2. Krallar 24: 10-16


ONUN günlerinde Babil kıralı Nebukadnetsar geldi, ve Yehoyakim üç yıl ona kul oldu; ve dönüp ona karşı ayaklandı. (KM) 2Ve RAB Kildanî akıncılarını, Suriye akıncılarını, ve Moab akıncılarını, ve Ammon oğulları akıncılarını ona karşı gönderdi; ve RABBİN peygamber kulları vasıtası ile söylemiş olduğu sözüne göre bunları Yahudayı yok etmek için ona karşı gönderdi. (KM) 3Gerçek Yahudayı gözü önünden kaldırmak için bu şey onun başına RABBİN emrile geldi;(KM) 4Manassenin yaptığı bütün işlere göre onun suçlarından, ve döktüğü suçsuz kandan ötürü oldu, çünkü Yeruşalimi suçsuz kanla doldurdu; ve RAB bağışlamak istemedi. (KM) 5Ve Yehoyakimin işlerinin geri kalanı, ve yaptığı her şey, Yahuda kırallarının Tarihler kitabında yazılı değil mi? (KM) 6Ve Yehoyakim ataları ile uyudu; ve yerine oğlu Yehoyakin kıral oldu. (KM) 7Ve Mısır kıralı artık bir daha kendi memleketinden çıkmadı; çünkü Babil kıralı Mısır vadisinden Fırat ırmağına kadar Mısır kıralına ait olan her şeyi almıştı. (KM) 8Yehoyakin kıral olduğu zaman on sekiz yaşında idi; ve Yeruşalimde üç ay kırallık etti; ve anası Yeruşalimli Elnatanın kızı olup adı Nehuşta idi. (KM) 9Ve babasının yapmış olduğu her şeye göre RABBİN gözünde kötü olanı yaptı. (KM) 10O vakitte Babil kıralı Nebukadnetsarın kulları Yeruşalime çıktılar, ve şehir kuşatıldı. (KM) 11Ve Babil kıralı Nebukadnetsar şehre geldi, ve kulları onu kuşatmakta idiler; (KM) 12ve Yahuda kıralı Yehoyakin, anası, ve kulları, ve reisleri, ve kızlar ağaları ile beraber Babil kıralına çıktı; ve kırallığının sekizinci yılında Babil kıralı onu aldı. (KM) 13Ve RABBİN söylemiş olduğu gibi, RAB evinin bütün hazinelerini, ve kıral evinin hazinelerini oradan çıkardı, ve İsrail kıralı Süleymanın RABBİN mabedinde yapmış olduğu bütün altın kapları parça parça etti. (KM) 14Ve bütün Yeruşalimi, ve on bin sürgün olarak bütün reislerle cesur yiğitlerin hepsini, ve bütün dülgerlerle demircileri sürdü; memleket kavmının fakirlerinden başka kimse kalmadı. (KM) 15Ve Yehoyakini Babile sürdü; ve kıralın anasını, ve kıralın karılarını, ve kızlar ağalarını, ve memleketin ileri gelenlerini, sürgün olarak Yeruşalimden Babile götürdü. (KM) 16Ve Babil kıralı bütün zorlu adamları, yedi bin kişiyi ve dülgerlerle demircileri, bin kişiyi, bütün bu yiğitleri ve cenkçileri Babile sürgün getirdi. (KM) 17Ve Babil kıralı Yehoyakinin yerine amcası Mattanyayı kıral etti, ve adını değiştirip Tsedekiya koydu. (KM) 18Tsedekiya kıral olduğu zaman yirmi bir yaşında idi, ve Yeruşalimde on bir yıl kırallık etti; ve anası Libnalı Yeremyanın kızı olup adı Hamutaldı. (KM) 19Ve Yehoyakimin yapmış olduğu her şeye göre RABBİN gözünde kötü olanı yaptı. (KM) 20Çünkü RAB gözünün önünden onları atıncıya kadar, Yeruşalime ve Yahudaya karşı öfkesinden ötürü böyle oldu. Ve Tsedekiya Babil kıralına karşı ayaklandı.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#2
Yok oluşları ilginç bir topluluk Babil'ler.Herkes Babil'leri asma bahçeleri ile tanıyor.Sadece bir kaç gezginin hayranlıkla bahsettiği çizim ve yazılarından yola çıkarak, dünyanın harikaları arasına yerleştiriliyor.Bir çok kaynakta çok farklı şekillerde bahsedilen Babil'ler ilk yazılı kanunun sahibi olan bir topluluk olarak biliniyor ne kadar doğru olduğu tartışılır tabiikide. O bölgede ki Mısır ile ticari anlaşmalar yapan savaşçı olmaktan çok taşçılık , tarım , yazım gibi alanlarla uğraşmışlar.Ama Hititlerin tarih sahnesine çıkması , Anadolu dan Suriye'ye doğru uzanması ve yanlış hatırlamıyorsam 2.Hattişulinin Babil'i büyük Mısır seferi öncesi tüm tehditleri ortadan kaldırmak adına yıkmıştı.