Arkeoloji Kuşan İmparatoru Vima Kadphises'in Mührü Bulundu

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Özbekistan'daki Dalverzin Tepe arkeolojik kazı alanında Kuşan İmparatoru'nun mührünün bulunduğu açıklandı.


Vima Kadphises adına bastırılmış bir para
Özbekistan'ın güneydoğu ucundaki Dalverzin Tepe, tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar uzanan ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biri. 2 bin yıl önce yapılan Budist tapınağındaki arkeoloji kazılarında 36 kilogram altın ve tarihin ilk satranç taşları bulunmuştu.

İHA'nın haberinde yer alan bilgilere göre; İpek Yolu havzasında yer alan önemli arkeolojik alanlardan Dalverzin Tepe’nin son bulgularıyla ilgili açıklama yapıldı.

Japon ve Özbek arkeologlar tarafından 2016'da yapılan kazıda çok sayıda değişik sikke ve mühre benzer nesne bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda bu eşyanın Kuşan İmparatoru Vima Kadphises'in mührü olduğu belli oldu.

Özbekistan Fenler Akademisi uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Dalverzin Tepe’nin Kuşan İmparatorluğu'nun ilk başkenti olduğu hakkında mevcut olan görüşlerin bir kez daha ispatlandığı belirtildi.

Kuşan imparatorluğu’nun etnik kimliği henüz tespit edilememesine rağmen, bazı bulgularda Kuşanların Türk kökenliğine dair ipuçları ortaya çıkıyor.

Kuşan İmparatorluğu

Yaklaşık iki yüz elli yıllık bir süreçte Hindistan siyasi tarihinde yer alan Kuşan İmparatorluğu, ilk ve ortaçağ Hindistan’ının, Maurya ve Gupta İmparatorlukları ile birlikte, en önemli üç imparatorluğundan biridir. Yueh-çi kabilesi kökenli bu imparatorluğun en parlak dönemi Türk kökenli olduğu iddia edilen Budhist kral Kanişka’nın hüküm sürdüğü dönemdir. Hüküm sürdüğü tarihler kesin olarak bilinmese de Kanişka’nın MS 78’de tahta geçerek yaklaşık otuz yıl tahta kaldığı tahmin edilmektedir.

Onun hükümdarlığı döneminde Kuşan devletinin sınırları Hindistan’ın Madhyadeşa, Uttarapatha ve Aparanta bölgelerine kadar genişletilmiştir. Batı’da Bihar’dan doğuda Horasan’a kuzeyde Hotan’dan.güneyde Konkan’a kadar büyük bir bölgede, Kanişka yönetimindeki Kuşanlar egemenliği hâkimdir. Yayılma politikası izleyen, Kanişka’nın diğer bir önemli özelliği ise izlediği hoşgörü politikasıdır. Böylece onun döneminde birbirinden farklı etnik köken, din ve yapıya sahip olan halklar huzur ve refah içinde yaşamışlarıdır. Hindu ve Budhist halk arasında sağladığı adalet, onu güvenilir kılmıştır. Bu sebeple de ona Sanskrit Maharaca-racatiracasa-devaputra yani büyük kral, kralların kralı, tanrının oğlu unvanları verilmiştir.

Kaynak: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi - Yalçın KAYALI​