Hz. Adem Günümüzden Kaç Yıl Önce Yaşamıştır?

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
İnsanlık tarihi sil baştan konusunda tartışılan Hz. Adem günümüzden kaç yıl önce yaşamıştır? Konusunu bu başlık altında tartışalım. Konuya görüşleri olan arkadaşlar davet edilsin .
 

Devrim

Üye
O, sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için en’amdan (koyun,keçi,sığır,deve) sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? (Zümer/5)

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Nisa/1)

Kuran-ı Kerime muhatap olan bütün insanlar Hz. Adem'in neslinden olduğuna göre ayette sizi bir nefisten yarattı ifadesindeki nefis Hz. Adem'dir ve ilk insan olduğu ayetlerle sabittir.

Hz. Adem'in günümüzden kaç yıl önce yaşadığını Kuran'dan bulamıyoruz. Ancak Tevrat'ta geçmiş peygamberlerin yaşları ve dönemleri belirtilmektedir.

Mesela;
Adem 130 yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.
Şit'in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü.

Örnekleri kısa olarak verdim ama bu şekilde devam edip gidiyor. Bu hesaplamalarla Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında 1056 yıl olduğu çıkıyor. Evet Tevrat ve İncil muharref edilmiş kitaplardır, doğruluğuna güvenilmez ama Peygamber Efendimizin hadisleriyle örtüşüyor.

"Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında on nesil vardı, hepsi de İslam dini üzereydiler." (İbn Kesîr, Tefsir 1/218, Daru'l-Kalem Hakim, Müstedrek, n/546-547)
“Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.”
“Benim ümmetimin ömrü 1.500 seneyi pek geçmeyecek.”
“Adem'den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” (Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459; Tezkiretu’l-Mevduat, I/223.; Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene, I/693, h.no: 1243; Munavî Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen).

Meleklerin ve cinlerin insanlardan önce yaratıldığı ayetlerle sabit. İnsanlardan önce başka yaratılan var mıydı? Doğrusunu ancak Allah bilir. Ben Ademoğluyum ve iddia edildiği gibi 10 bin seneden fazla ömrü olduğunu düşünmediğimi yineliyorum.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Kuran geçmiş ve gelecek konusunda bilimle hiç bir zaman çelişmemiştir. Aksine bilim insanlarından önce bir çok gerçek hakkında somut veriler sunmuştur. Bu noktada Kuran'ın açık ve net bir şekilde belirtiklerini yalanlamak, inkar etmek bize düşmez. Ama bazı noktalar Kuran'da açık bırakılmıştır. Yukarıda da belirtinin üzere gerçekleri yalnızca Allah bilir.

Hz. Adem ile Nuh arası az çok tahmin edilebilir. Hadisler Sahih ise burada boş kalan bir nokta var ki oda Nuh ile günümüz arası kaç yıl olabilir. Genel olarak toparlayacak olursak benim anladığım şu..

Hz. Adem 900-1000 yıl yaşamış - Hz Adem ile Nuh arası 10 Nesil... Her nesil 100 yıl yaşasa 1000 yıl yapar. Yok onlarda adem gibi ortalam 1000 yıl yaşamışlarsa direk 10.000 yıl yapar.

1000 Hz. Adem, 1000 de Adem ile Nuh arası, Ademden kıyamete 7000 sene toplam 9000 veya 10000 civarı hesap tutuyor.

Peygamber efendimizin hadisinden yola çıkarsak İslamiyette vakit 6 dır. 6x1500= 9000 gibi bir ortalama ediyor ki yukarı ile örtüşüyor.

Buraya kadar her şey tamam asıl kafa kurcalayan sorulara geçelim.

1- Göbekli Tepe
erken dönem diye adlandırılan Urfa yakınlarındaki kazılar M.Ö 9600 yıl öncesine dayandırılıyor. Hemde şimdilik çünkü daha eski olabileceği düşünülen birçok kazı alanı bulunmaktadır. Günümüzden en az 11.500 yıl öncesi olduğuna göre bir çok yerde geçen Hz. Adem bahçeleri burası olabilir mi?

2- Başka bir husus olarak bilim adamları insanın atası olarak adlandırılan Homo sapiens Modern insan hakkında evrimini 2,5 milyon yıl ila 3 milyon yıl arasında tamamladığını söylüyor ve ekliyorlar en modern insan 200.000 yıl önce ortaya çıktı. Şimdi evrime çokta inanmayan biri olarak (Evrim vardır yoktur tartışılır ama bize anlatıldığı şekilde olmadığına inanıyorum) 10.000 yıl ile 200.000 yıl arasında bayağı bir fark var.

3- Geçen günlerde paylaştım mesela İsrail de 12.000 yıllık şaman olduğu düşünülen bir kadın bulundu.

Tüm bunlar düşünüldüğünde Hz. Adem'in günümüzden kaç yıl önce yaşadığın kestirmek iyice güçleşiyor.

@Gökbörü konuya dahil olursan sevinirim.
 

Devrim

Üye
İlk tezin benim görüşüme en yakın olanı ancak tarihlerin o kadar eskiye gittiğini düşünmüyorum.

Edindiğim bilgilere göre Hz. Adem ve diğer Ulu'l Azim peygamberlerin yaşadığı dönem aşağı yukarı şu şekilde:

Hz. Adem : M.Ö 4000
Hz. Nuh : M.Ö 3000
Hz. İbrahim : M.Ö 2000
Hz. Musa : M.Ö 1300
Hz. İsa : 0
Hz. Muhammed : 600

Peygamberler tarihini incelediğimde M.Ö 5000 den geriye gidemiyorum.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
İlk tezin benim görüşüme en yakın olanı ancak tarihlerin o kadar eskiye gittiğini düşünmüyorum.

Edindiğim bilgilere göre Hz. Adem ve diğer Ulu'l Azim peygamberlerin yaşadığı dönem aşağı yukarı şu şekilde:

Hz. Adem : M.Ö 4000
Hz. Nuh : M.Ö 3000
Hz. İbrahim : M.Ö 2000
Hz. Musa : M.Ö 1300
Hz. İsa : 0
Hz. Muhammed : 600

Peygamberler tarihini incelediğimde M.Ö 5000 den geriye gidemiyorum.
Saygı değer dostum Hz. ADEM M.Ö 4000 olamaz. Antik Mısır M.Ö 4000 lere kadar gidiyor. Diyelimki senin dediğin gibi ozaman M.Ö 6000' lerde veya 10.000'lerde yaşamış olanlar insan değilmiydi. Burada bir tezat yok mu sence?
 

Devrim

Üye
Saygı değer dostum Hz. ADEM M.Ö 4000 olamaz. Antik Mısır M.Ö 4000 lere kadar gidiyor. Diyelimki senin dediğin gibi ozaman M.Ö 6000' lerde veya 10.000'lerde yaşamış olanlar insan değilmiydi. Burada bir tezat yok mu sence?
Tezatlık var işte. Dini metinlere ve yaşamış medeniyetlere göre M.Ö 5000 den önce yaşamış olan bir insan olması mümkün değil.

Ayrıca bir örnek daha sana.

Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerliler (M.Ö 3500-2000) dir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlilerdir. "Yaratılış" ve "Tufan"a ilk kez Sümerlilerde rastlanır...

Hz. Nuh’un yaşadığı tarih ve coğrafya ile Sümerlerin yaşadığı tarih ve coğrafya örtüşüyor. Hz. Nuh’un adı Sümer dilinde Ziusudra’dır. Ziusudra destanı yaklaşık olarak M.Ö. 2900 yılında geçiyor ve M.Ö. 2600 de tabletlere yazılıyor.

Kuran geçmiş ve gelecek konusunda bilimle hiç bir zaman çelişmemiştir.
ama bilim çelişmiştir.

Tezlerimi çürütecek kaynak ve bilgiler rica ediyorum sizlerden @Orion @Gökbörü @Kappadox
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Sümerliler konusunda kendi çapımda bazı araştırmalarım oldu. Son olarak Gılgamış Destanını okudum (PDF olarak). Her ne kadar tabletlerde kırık ve eksikler bulunsa da yaradılıştan ve tufan sonrasından bahseden bilgiler bulunmakta. "Tarih Sümerliler İle Başlar" lafı gelişmiş bir uygarlık olmalarından ve yazıyı ilk kullananlar olmalarından ileri geliyor.

(Fomumuzun gelişmesine paralel olarak dosya indirme yöneticisi kuracağım. İnşallah o zaman bu tarz dosyaları yükleme ve indirme yapabileceğiz. İstenirse şimdide konu açan kişiler dosya yükleyebiliyor ama onun kullanımı daha kolay ve faydalı)

Tekrar konumuza dönecek olursak Hz. Adem'i ilk insan olarak görmekte başka bakış açısı gerekli olabilir. Hz. Adem bazılarına göre ilk insan değil! Ama akıl ve irade verilen ilk insan... Bu olabilir mi? Bu Dini açıdan nasıl yorumlanır bilemeyeceğim fakat akla mantıklı gibi geliyor. Bu bize daha önceki insan kalıntılarını açıklamada daha mantıksal bir açılama veriyor gibi.
 

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
Sümerliler her şeyi yazmış gelişmiş bir uygarlık diyoruz ama her şeyi kil tabletlere yazmaları bana hep ilginç gelmiştir. Aceba toprağın her şeyden daha uzun ömürlü olacağını iyi bildiklerinden olabilir mi. Bazı tarihçiler bütün dini kavramların ve inanışların hepsinin temelini Sümerliler olarak gösteriyorlar. Bu mevcut konumuza bambaşka bir boyut kazandırıyor.
 

Devrim

Üye
Sevgili mantıklı @Orion kardeşim.

Yüce Allah "Ben, cinleri ve insanları sadece bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattım" buyuruyor.

Yani bir insanın kulluk yapabilmesi için akıl ve irade sahibi olması gerekiyor. Senin bahsetmek istediğin gibi akılsız ve iradesiz boş yere insan yaratmaz.

Yüce Allah Araf suresinde bizlere "Ey Ademoğulları" diye hitap ederken, Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde "Ey İnsanlar, hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır" demişken başka bir mantık aranmaz sanırsam.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
@Devrim dostum ben kesin ve net olarak böyledir demedim ve net olarak bu yazdıklarım benim görüşlerimi ifade etmiyor.

Ayrıca Hz. Adem'den öncekiler varsaki (seninde dediğine göre Sümerlerden öncesine kadar var) insan olarak kabul edilmiyor olmaz mı? Adem ve nesli ayetteki gibi olması ve ayrı bir nesil olamaz mı? Benim dediğime tam bir tezatlık göstermiyor.

Bakara, 30. Ayet: Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demişler. Allah da, "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" demişti.

Ayette görüldüğü üzere halife atanacaksa bir topluluğun olması düşünülebilir mi. Ben sınıfa baskan secerken ogrencilerin olması gerekir kendi kendine baskan seçmem (lütfen örneğe takılmayalım) Melekler geleceği bilmediğine göre insanı tanıyorlar ki cevapları bozunguluk yaratacak birinimi yaratacaksın diyorlar.
 

Devrim

Üye
Daha önce de belirtmiştim. Hz. Adem'den önce yaratılan başka varlık varmıydı bilmiyoruz. Kesin olarak bu böyle diyemeyiz. Doğrusunu yalnız Allah bilir. Ancak yaratılan ilk insan Hz. Adem'dir ve yaşadığı dönem M.Ö. 5000 den geriye gitmediği görülüyor.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Üstad ben kaç gündür şunu düşünüyorum madem 5000 den geriye gitmiyor Hz. Adem'de ilk insan, ozaman Göbeklitepe nasıl 12.000 yıl önce oluluyor.
 

Devrim

Üye
;);)
Üstad ben kaç gündür şunu düşünüyorum madem 5000 den geriye gitmiyor Hz. Adem'de ilk insan, ozaman Göbeklitepe nasıl 12.000 yıl önce oluluyor.
Göbeklitepe nasıl oluluyor :) onu bilmem. Neye göre hesaplıyorlar ya da sallıyorlar onu da bilemem. Ya bilim yalan söylüyor ya da din. Hangisine inanmak istersen ;)
 

Üst