Dinî, Tarihî ve Halk Anlatılı Kaynakların Anlattıkları ile Bilimli Veriler Işığında İnsanlık Tarihimiz

Caner Çetin

★★
Bronz Üye
Üye
Yeni Üye
Başlığı burada açmayı uygun görüyorum. Nitekim, hepsinin bir noktada birleştiğine yavaş yavaş kâni oluyorum. Bağlamınca konu, kayıt, yazı ve makale ile sunumlar buradan üleşilebilir.
 

Caner Çetin

★★
Bronz Üye
Üye
Yeni Üye
İslâm ve Hırıstıyanlıkdakı Yedi Uyurlar da aynı koşalık içinde. Yine, sonda anılan mağara olgusu ve kamlık: Mağaranın gerçekten her yerde önemli bir rolu var. Bunu her yerde görebiliyoruz. Hem -efsanevî- halk anlatılarında, domuklarda (destan), dinî kaynaklarda, her yerde. Bu bağlamlarda ayrıca bizim anlatı ve mitolojimiz de iyiden iyiye irdelenmeli. Çünkü bu konudakı veriler kaynaklar en çok bizde var denebilir. Örneğin inanışımızda bir Yeraltı Dünyası vardır. Ve sair.

 

Benzer Konular


Üst