Danimarka’da Taşlara Çizilmiş Neolitik Dönem Haritaları Bulundu

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Danimarka’da yapılan Bornholm kazılarında bir hendek içinde bulunan ve 5000 senelik olduğu tespit edilen taşların üzerinde bulunan çizimlerin harita olduğu anlaşıldı.

Araştırmacıların yaptığı açıklamalara göre, taş buluntunun Neolitik bir tapınma alanı olan Vasagard’da yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda bulundu.


Danimarka Ulusal Müzesi araştırmacıları tarafından yapılan incelemelerde daha önceki benzer bulgularda daha çok güneş ve güneş olayları hakkında bazı çizimler yapıldığı belirtilirken, araştırmacılar bu taştaki çizimlerin daha çok adanın topografik detaylarını betimlediğini düşünüyor. MÖ. 2900 ila MÖ. 2700 seneleri arasına tarihlenen taş, Danimarka bölgesinin Neolitik dönemine ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Vasagard kazılarında daha önceki yıllarda da ritüel bir amaca hizmet eden benzer çizimler, desenler, gölgelemeler ile bezenmiş taşlar bulunmuştu.


Araştırmacılar benzer çizimler içinde bazı çizgilerin stilize biçimde nebat ve yiyecekleri betimlediklerini düşünüyor. Araştırmacılardan Fleeming Kaul taşlar üzerindeki çizimlerin rastlantı olabileceği iddasına kati bir dille karşı çıkıyor. Benzer birçok taşta farklı çevreleri tanımlamış haritalar olduğu ve bir okadar da benzer çizimle bu tarz şeylerin karışılaştırmalı ispatlanabildiğini belirtiliyor.


Son bulunan taş üzerindeki harita tüm değil ve üç parçadan oluşuyor. İki parçası bulunabilen haritanın üçüncü parçası hala yitik. Bu tür taşların sık sık bulunmuş olduğunu dikkate alarak, bu taşların daha çok ritüellerde kullanıyor olabileceği düşünülmektedir.
 

Similar threads