Arkeoloji Cengiz Han'ın Kayıp Mezarı

Cengiz Han'ın Kayıp Mezarı

maxresdefault.jpg
Cengiz Han ,
Bir çivi bir nalı ,
Bir nal bir toynağı
Bir toynak bir kumandanı,
Bir kumandan da bir vatanı mahfedebilir.

Tarih her zaman iz bırakanlar ile şekillenmiştir.Bu gün hala askeri ve siyasi alanda yaptıkları , hayatı ve arkasında bıraktığı gizemler ile Cengiz Han tarihi şekillendirmeye devam etmektedir.Peki kimdir bu Cengiz Han , neler yapmıştır ? İsterseniz önce biraz Cengiz Hanı tanıyalım.

1.jpg

Kimi tarihçiler açısından barbar , acımasız, zalim bir komutan , kimi tarihçiler açısından ise askeri siyasi bir dahi olarak anılan Cengiz Hanın efsaneleşen hikayesi doğumuyla başlar.Avucunda bir kan pıhtısı ile dünyaya geldiği söylenir.1162 yılında Onun nehrinin kıyısında ki Kıyat kabilesinde dünyaya geldi.Babası Yeşugey, kabilenin reisiydi ve ona Timuçin adını verdi.Timuçin 9 yaşına geldiğinde On Kırat kabilesinden Börte' yi kendisine eş olarak seçti.Düğün hazırlıkları için geri dönüş yolunda Yeşugey, Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldü.Böylece kabilenin liderliği Timuçin'e geçmiş oldu fakat kabile üyeleri bir çocuğun liderliğini kabul etmediler, Timuçin'i de esir alarak bulundukları bölgeden uzaklaştılar. Moğollar yasa gereği hiçbir zaman çocuk öldürmezlerdi.Bu töre gereği Timuçin'in belirli bir yaşa ve boya gelene kadar büyümesini beklemek zorundaydılar.Timuçin ilk fırsatta bu esaretten kaçarak kurtulmanın bir yolunu buldu. Ailesiyle göçebe bir hayata başlayan Timuçin bu hayatın getirdiği zorluklarla genç yaşta baş etmek zorunda kaldı.Bütün bu olumsuzluklar ona güçlü, savaşçı,acımasız ve iyi bir avcı olmayı öğretti.

Bizce Cengiz Hanı, Cengiz Han yapan her şey bu yaşanmışlıklarda gizlidir. Genç yaşta bir çok zorluğa göğüs germek zorunda kalışı, defalarca esir düşüşü , eşi Börte den ayrı kalışı gibi.Bütün bu zorlukların üstesinden gelmeyi bir şekilde başarmış ve tüm yaşanmışlıklar birer tecrübeye dönüşmüştür. İleride kuracağı devlet ve yazdıracağı kanunların temelleri bu dönemlerde atılmıştır diyebiliriz.

1207 yılına gelindiğinde Cengiz Han, Türk kabilelerinin de desteğini arkasına alarak 700.000 nüfuslu bir Türk Moğol İmparatorluğu kurdu bunun 200.000 i askerdi. Yapmış olduğu kanunlar ile bütün orta Asya kabilelerini bir çatı altında topladı .Askeri alanda bir çok yenilikler yaptı , gittiği, fethettiği bütün topraklarda insanlara din özgürlüğü tanıdı. Zamanın en gelişmiş posta sistemini kurdu . Teknoloji diyebileceğimiz döneminin şartları dahilindeki bütün imkanlardan yararlandı. Kanunlarına uymayan herkesi katı bir şekilde cezalandırdı. Kısacası Cengiz Han, Japon denizinden Avrupa kıyılarına kadar uzanacak bir devletin kurucusu oldu.

Bazı kaynaklarda 64 bazılarında ise 72 yaşında öldüğü söylenen Cengiz Han , yaptıklarıyla dünya tarihinde büyük izler bırakırken ölümüyle de büyük bir gizem yaratmıştır. Nasıl öldüğü ve mezarının nerede olduğu hala büyük bir sır perdesidir. Farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılan ölümü ve gömüldüğü yer , bu gün hala bulunabilmiş değildir.

Kimi kaynakta Çin’e yaptığı bir sefer sırasında hastalanarak , kimi kaynakta ise çocukluğundan beri sevdiği yaban atı avında düşerek iyileşmeyen yaralarından dolayı öldüğü söylenir.

Cengiz han hiçbir iz bırakmadan gömülmek istedi. Efsaneye göre ; Cengiz Han'ın askerleri, mezarı taşınırken yolda onu görenleri, mezarını yapanları hem de kendilerini öldürmüşlerdir. Hatta başka bir kaynakta , mezar alanının belli olmaması için atların aylarca mezar alanını çiğnediği söylenir.

Cengiz Han dönemi ve sonrasında ki kaynaklarda Cengiz Han'ın mezarının iğk Körkli adında büyük yasak anlamına gelen bölgede olduğu söylenir. Günümüzde Moğolistan'ın en kutsal bölgelerinden bir tanesi olup 240 km2 lik bir alandan oluşan bu bölgenin etrafı kapalı ve girişi hala yasaktır.
Yaşadığı dönem , yaptıkları ve yönettiği topraklar göz önüne alındığında Cengiz Han'ın mezarı gerek hazine avcıları gerekse arkeologlar için hep ilgi kaynağı olmuştur. 2002 yılında yapılan bir arkeolojik kazı çalışmasında büyük bir mezara rastlanmış, bu mezarda bir çok değerli eşyanın yanında 40 kg a yakın altın bulunmuştur. Her ne kadar ilk başta Cengiz Han'a ait olduğu düşünülse de, yapılan tarih belirleme çalışmalarında mezarın, Cengiz Han'ın yaşadığı dönemde ki bir komutana ait olduğu tespit edilmiştir.

Sadece bir komutanın mezarından çıkanın bu denli büyük bir hazine olması Cengiz Han'ın mezarı için yapılan arkeolojik çalışmalara da hız kazandırmıştır.

Son yıllarda gelişen teknoloji ile yeri kazmadan yer altındakileri görmemizi sağlayan sonar araçlar ile bir çok araştırmacı bu bölgede çalışma yapmakta ve yapmıştır.Uydu aracılığı ile mezar olabilecek yerler tespit edilip üzerinde araştırmalar yapılmış ama kesin bir sonuç elde edilememiştir. 2003 yılında Japonlarda bölgede araştırmalar yapmıştır. 2004 yılına gelindiğinde ise Amerika da bir üniversite Moğol Hükümetiyle bir anlaşmaya vararak kendi gözetmen ekipleriyle birlikte büyük bir kazı çalışması başlatmışlardır. Uydu ve sonar tarayıcılar aracılığıyla belirlenen bölgede çok titiz ve profesyonel çalışmalara başlanır ancak bu çalışmalar bir çok kere sekteye uğrar. İlk olarak yılan ısırıkları, ardından yaşanan trafik kazaları ve iklim şartlarının da olumsuzlukları yüzünden çalışmalar kesilir. Bir süre sonra ara verilen çalışmalara tekrardan başlanır ve bu seferde salgın hastalıklar yüzünden ekip işe ara vermek zorunda kalır.

Efsanelerde bahsi de geçtiği gibi gerçekten kutsal mıdır, bu bölge bilemeyiz ama Cengiz Han beklide mezarının hala bulunmasını istememektedir. Harcanan milyonlarca dolara,verilen emeğe ve zamana rağmen halen bulunamayan Cengiz Han'ın mezarı, Antik Sırların da liste başında yer almaktadır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yorumlar

Konu Sahibi Benzer Konular Bulunduğu Forum Mesajlar Tarih
Orion Asya Arkeolojisi ve Sırları 1

Benzer Konular


Reklam

Üst