Arkeoloji Banaz Sürmecik Paleolitik Dönem Kurtarma Kazısı

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, İçmeler Mevkii, Sürmecik Hamamı olarak bilinen alanda Paleolitik Dönem kurtarma kazısına 06.06.2016 tarihinde başlanmıştır.

Başkanlığını Müzemizin yaptığı kazıya Ankara Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi Bilimsel Danışman olarak destek vermektedir. Söz konusu kurtarma kazısında Orta Paleolitik Döneme ait taş eserlere ulaşılmıştır. Bugüne kadar çok sayıda Paleolitik taş araç ve gereçlerin bulunduğu kazı çalışmaları devam etmekte olup, gün ışığına çıkarılan eserler kazı bitiminde gerekli incelemeler neticesinde Uşak Müzesi envanterine eklenecektir. 

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#2
Kızılcaören Köyü İçmeler Mevkiinde (Sürmecik Hamamı olarak biliniyor) yapılan kazılarda ORTA PALEOLİTİK DÖNEME ait bulgulara ulaşıldığı öğrenildi. Ankara Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ekiplerince yapılan kazılarda Buzul Çağına ait dönemde yaşamış insanların bu bölgede yaşamış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Ege Bölgesinde böyle bir yerleşim yerinin olduğu ilk kez ortaya atıldı. O dönemde insanoğlu demiri işleyemediği için taşları yontarak avcılık yaptıkları belirtiliyor.
Kazı Uşak Müze Müdürlüğü’nün girişimleriyle başlatıldı.

Yapılan kazıya Ankara Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi Bilimsel Danışman olarak destek veriyor. Söz konusu kurtarma kazısında Orta Paleolitik Döneme ait taş eserlere ulaşıldı. Bugüne kadar çok sayıda Paleolitik taş araç ve gereçlerin bulunduğu kazı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gün ışığına çıkarılan eserler kazı bitiminde gerekli incelemeler neticesinde Uşak Müzesi envanterine ekleneceği öğrenildi.

PALEOLİTİK DÖNEM

Paleolitik dönem 2 milyon yıl önce başladığı kabul ediliyor (İK 167). Yeryüzünde-bugün kaybolmuş olan- insansılar ortaya çıkmıştır. Buzul çağları,fiziki coğrafyanın son şeklini kazanması, iklim değişimi, flora ve faunanın yenilenmesinin yanısıra; insansıların insana dönüşmesi bu dönemde gerçekleşti. Doğa nesneleri üretim araçlarına, ses dile, sürüler topluluklara dönüştü. Bu dönüştürücü eylemi, insanı fizyolojik olarak biçimlendirdi: ayağa kalktı, elleri, duyu organları ve beyni gelişti.
paleolitik dönem üçe ayrılarak inceleniyor.

ORTA PELEOİLİTİK DÖNEM:
Mezopotamya'da Alt Paleolitik Dönemde başlayan yaşam ve teknoloji, Orta Paleolitik Dönemde'de devam etti. Dünyada genel olarak yüzbin yıl önce başladığı o kabul edilen Orta Paleolitik Dönemin ülkedeki buluntuları, Sivas'ta Levalluvaziyen-Musteriyen aletler, Bilecik ve Nizip'te Müsteriyen uçlar ile Zagroslar'da ve Mezopotamya'da Levalluvaziyen aletlerdir. Yine Samsat'ta (Alt ve Orta Paleolitik) bir yerleşim ve Fırat'ın bir sekisinde bulunan el baltası ile Kerkük ve Süleymaniye arasında bir noktada bulunan aletler, Paleolitik yaşama işaret etmektedir. (İK 167;İKİM 201-217,220-221;AA 10)

Orta Paleolitik Dönemin en önemli özelliği, günümüzdeki insana geçişi oluşturan neamdertal tipteki insansıların yaşadığı dönem olması. Bunlar arasında; iskeletlerine Yugoslavya'da, İsrail'de ve Şanidar'da rastlanan genel neandertal gurubu, klasik neandertalin daha ilerisinde bir guruptur.
 

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#3
Uşak’ın Banaz ilçesindeki Sürmecik kazılarında Neandertal tarafından üretilen 200.000 yıllık aletler bulundu.Uşak’ın Banaz ilçesinde tesadüfen bulunan fosillerin incelenmesi sonrası başlatılan Sürmecik kazılarında rastlanan 200 bin yıllık kalıntıların, Paleolitik dönemde yaşayan “Neandertal” insanın hayat biçimi ile ilgili birçok noktayı gün ışığına çıkarması bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, yaptığı açıklamada, Sürmecik kazı alanında Paleolitik döneme ait çok sayıda eser bulunduğunu bildirdi.Bölgenin, Ege Bölgesi hatta Türkiye için Paleolitik döneme ışık tutan çok özel bir alan haline geldiğine dikkati çeken Taşkıran, tesadüfen bulunan alanda iki yıldır çalıştıklarını, bugüne kadar yaklaşık 80.000 kadar parça topladıklarını, bu parçaların incelemesinin sürdüğünü, 30’a yakın parçanın ise sergilenebilir nitelikte olduğunu dile getirdi.

Bu sezonki çalışmalarda bulunan eserler arasında, yaklaşık 200.000 yıl önce bölgede yaşayan ‘Neandertal’ insanın avlanmak için kullandığı el baltası, ok ucu gibi aletlerin yer aldığını kaydeden Taşkıran, şu bilgileri verdi: “Uşak ve çevresine baktığımızda ilin tarihini en fazla İlk Tunç Çağı’na kadar indirebiliyoruz. Bir iki yerde de Geç Neolitik döneme tahminlenen yerler vardı. Ancak Sürmecik buluntu yeriyle kentin tarihini 200.000 yıl geriye çekmiş oluyoruz. Sürmecik muazzam bir Paleolitik buluntu yeri olarak karşımıza çıkıyor. Ege Bölgesi’nde bu denli büyük ve malzemesi olan Paleolitik döneme ait açık hava yerleşimi yok.”“Ok uçları, kesme aletleri, diş ve hayvan fosilleri”
Kazı çalışmalarının bu yıl sona erdiğini, gelecek sene çalışmalara devam edeceklerini aktaran Taşkıran, bulunan tüm eserlerin detaylı incelemesinin yapılacağını söyledi. Bölgenin açık hava yerleşimi olmasının çok daha özel bulunduğunu belirten Taşkıran şunları kaydetti: “Bölgedeki sıcak su kaynağı kenarında yaklaşık 200 bin yıl önce bir grup Neandertal insan konaklamış. Türkiye’de Orta Paleolitik döneme ait en iyi eserler Antalya’daki Karain Mağarası’nda bilinir ancak Sürmecik’te bulunan bazı malzemeler var ki bunlar Karain Mağarası’nda bile yok. Orta p-Paleolitik dönemin tüm evrelerini veren Türkiye’de başka bir yer yok diyebiliriz. Yaşlandırma çalışmalarımız sürecek, şunu söyleyebiliriz 200 bin yıl öncesine ait kalıntılarla karşı karşıyayız.”Avlanmak için mağara dışında konaklamışlar
Uşak Müze Müdürü ve Sürmecik Kazı Başkanı Şerif Söyler de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda, Ankara ve Uşak Üniversiteleri ile Uşak Müzesi’nin iş birliği ile sürdürülen kazı çalışmalarının önemine değindi.Bölgenin koruma altında olduğunu, eserlerle ilgili incelemenin devam ettiğini belirten Söyler, “Neandertal insanlar genellikle mağaralarda yaşardı, burada açık alanda yaşamaları çok dikkat çekici. Tahminlerimiz, bölgedeki sıcak su kaynağına gelen av hayvanlarından beslenmek için burada konakladıkları. Ok uçları, kesme aletleri, diş ve hayvan fosilleri var. Yani avlanmak için yapılan malzemeler ağırlıklı. Yaklaşık 5-6 metre derinlikte bu malzemelere ulaşabildik. Daha eski döneme dair eserler de çıkabilir.” ifadelerini kullandı.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Orion Tarihi Eser Çalıntı, İade ve Restorasyon Haberleri 0

Similar threads