Asya Hun Devleti

Gökbörü

Genel Yetkili
Yetkili üye
☾ ✯
Üye
#1


Türklerin kurduğu ilk devlet olan Asya Hun Devleti aynı zamanda Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük devletidir. Hunların tarih sahnesine çıkışı Çin kaynaklarına göre MÖ 2255’lere kadar götürülebilir. Meşhur Çin seddi Hunlardan korunmak için yapılmıştır. Tarihte bilinen ilk Hun hükümdarı T’ou-man’dır. Hükümdarlığa başlama tarihi bilinmese de MÖ 221 yılında Hun tahtında görülen T’ou-man(Teoman), MÖ 209 yılında ölümüne kadar tahtta kalmıştır. Babası ve üvey annesinin entrikalarına ve kendisine kurulan tuzaklardan kurtulan Mo-tu (Mete-Bahadır-Bagatur), MÖ 209 yılında babasını öldürerek Hun tahtına çıkmıştır. Mete Türk tarihindeki ilk disiplinli, eğitimli ve onlu sistemde ordu kurmuştur.

Mete tahta çıktıktan sonra komşusu olan Tang-Hu’ların siyasi baskısı altında kalmıştır. Mete hem askeri hem siyasi dehasını Tang-hu’ları önce oyalayıp sonra cezasını keserek göstermiştir. Bu olayı kısaca özetlersek:

Tang-hu’lar, Mete’ye bir elçi gönderir ve bir günde 500 km koşan ata sahip olmak istediklerini bildirir. Mete kurultayını toplayıp bu teklifi değerlendirir. Kurultayda bazı itirazlar olmasına rağmen Mete teklifi kabul eder. Mete’nin korktuğunu düşünen Tang-Hu’lar bir elçi daha gönderir. Bu sefer daha da ileri giderek Mete’nin hanımını isterler. Mete tekrar kurultayı toplayıp bu teklifi görüşür. Kurultay bu teklife şiddetle karşı çıkıp hemen Tang-hu’lara saldırmayı teklif etse de Mete bu teklifi de kabul eder. Fakat Tang-Hu hükümdarının istekleri bitmez ve bir elçi daha gelir. İki devletin sınırında bulunan insanların yaşamadığı sadece askeri birliklerin bulunduğu toprak parçasını istediklerini Mete’ye bildirir. Mete bu duruma çok kızar ve ani bir baskınla Tang-Hu’ları mağlup eder.

Mete’ye göre şahsi mal ve aile gerekirse feda edilir ama devlete ait olan kullanılmayan bir toprak parçası bile olsa asla feda edilemezdi. Mete’nin bu anlayışı Türk devlet anlayışının temelini oluşturmuştur.

Mete doğusunda bulunan Tang-Hu’ları yendikten sonra sıra güney batısında bulunan Yüe-Çilere gelmişti. Yüe-Çileri de yendikten sonra eski Hun topraklarını da alarak Çin sınırlarına dayandı. Çin’e akınlar düzenleyen Mete, Çin hükümdarını kuşatma altına almış ve yedi gün süren kuşatmada Mete’nin izin vermesiyle Çin hükümdarı kuşatmayı yarıp kaçmıştır. Mete, eşinin “Çin büyük ülke fethedilse bile kontrol altında tutulamaz” şeklindeki telkini üzerine kuşatmayı kaldırmıştır. Daha sonra Çin ile Hunlar arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Çin vergiye bağlanmış ve kontrol altına alınmıştır. Çin yine kendine has taktiği yaparak Mete ile evlenmesi için bir prenses göndermiştir. Mete Orta Asya’daki Türk birliğini kurmuş ve Orta Asya’yı Hun egemenliği altına almıştır.MÖ 174 yılında ölen Mete, geride büyük bir devlet bırakmıştır. Mete’nin yerine tahta geçen oğlu Ki-ok babasının politikalarını koruyarak devam etmiştir. Çin’i baskı altında tutmaya çalışmış hatta Çin hükümdarının sarayını ve birçok kalesini yıkmıştır. Çinli prensesle evlenerek Hun ekonomisinin ihtiyacı olan maddeleri Çin’den hediye adı altında almaya devam etmiştir.

Ki-ok’un ölümünden sonra Hun tahtına çıkanlar devleti yönetmede başarısız oldular. Çinli prenseslerle evlenme geleneği devam etmiş ve bu sayede Çin ajanları ülkeye girmiştir. Bu ajanlar sayesinde Türkler ipeğe ve lükse alıştırılmıştır. İpek yolunun da Çin hakimiyeti altına girmesiyle Hun devleti ekonomik olarak sıkıntıya düşmüştür.

Çin’in siyasi baskıları ve ekonomik sıkıntılar içeride taht kavlarına sebep oldu. MÖ 54’te Hun Devleti, Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Çin ordusu ani bir baskın yaparak MÖ 36 yılında Batı Hun devletini yıktı. MS 48 yılında Doğu Hun Devleti de Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Güney Hun Devleti sonuna kadar Çin’e bağımlı kalmış, Kuzey Hun Devleti bağımsızlığını korumuştur. Çin’in kışkırttığı kavimlerin baskısına fazla dayanamayan Kuzey Hun Devleti ortadan kalkmış ve Çin de Güney Hun Devleti’ni ortadan kaldırmıştır.
 

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
#2
Mete’ye göre şahsi mal ve aile gerekirse feda edilir ama devlete ait olan kullanılmayan bir toprak parçası bile olsa asla feda edilemezdi. Mete’nin bu anlayışı Türk devlet anlayışının temelini oluşturmuştur.
Bu kısım gerçekten de örnek alınacak ve takdir edilecek bir geleneğin göstergesidir. Mete her ne kadar onluk sistem olan günümüzün askerlik sisteminin temelini bulmuş olarak bilinse de büyük bir devlet adamıdır.
 

BENZER KONULAR