• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Arkeolojiye Yardımcı Bilimler Nelerdir

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
ARKEOLOJİYE YARDIMCI BAŞLICA KÜLTÜR VE DOĞA BİLİMLERİ

Arkeolojiye yardımcı bilimlerden bazılarını maddeler halinde kısaca açıklaya çalışacağız bazılarını diyoruz çünkü günümüzde özellikle gelişen teknoloji ile beraber arkeoloji neredeyse bütün bilimlerden faydalanmaktadır. Biz genel olanları başlıkları ile kısaca inceleyelim.

1. Tarih: Arkeoloji ve tarih bilimi karşılıklı birbirine yardımcı olmaktadır. Arkeoloji, tarih bilimine buluntu ve yorumlarıyla, tarih bilimi de neden ve sonuçlarla, yorumlarla arkeoloji bilimine katkı sağlar.

2. Coğrafya: Coğrafya bilimi arkeolojiye yeryüzünün şekli, arazi yapısı gibi konularda yardımcı olmaktadır.

3. Jeoloji: Yerbilimi olan jeoloji, toprağın yapısı, değişimi gibi konularda yardımcı olmaktadır.

4. Antropoloji: İnsan bilimi olan antropoloji, kazılardan çıkan insan iskeletlerini inceler, insan ırkının belirlenmesinde arkeolojiye yardımcı olur.

5. Epigrafya: Taş, metal ve çeşitli nesneler üzerindeki eski yazıları inceleyen bilim dalıdır epigrafi,

6. Palografya: Taşlardan başka nesneler üzerine yazılan şekil ve yazı metinlerini inceleyerek arkeoloji bilimine yardımcı olur.

7. Toponomi: Yer adları bilimidir.

8. Nümizmatik: Kısaca Nümizmatik para, sikke bilimidir. Nümizmatik veya meskûkât, sikke veya kâğıt para koleksiyonculuğu ve paraları inceleyen çalışma sahası. Sikkecilik olarak da adlandırılır. Bu alanda uzman kişilere "nümismat" adı verilir.

9. Kronoloji: Kronoloji bir zamanlama, bir tarihleme bilimidir. Bunun yanı sıra değişik takvimlere göre verilen tarihleri günümüz takvimine uyarlar.

10. Sigillografi: Mühür bilimidir.

11. Heraldik: Armaları inceleyen bilim dalıdır.

12. Kriptografi: Bir yazıdaki gizli anlamları bulmak için çalışan bilim dalıdır.

13. Etnoloji – Etnografya: İnsanların etnik, ırki kökenini, özellik ve farklılıklarını araştıran bir bilimdir.

14. Filoloji: Dil bilimidir. Metinleri yorumlayarak arkeolojiye yardımcı olurlar.

Konu başında da bahsettiğimiz üzere Arkeolojiye yardımcı bilimlerin sayısı yukarıda saydıklarımızda çok daha fazladır.
 
Üst