Antik Çin'de Savunma Tekniklerin Gelişimi

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
Dünya da bilinen ırkların tamamı farklı özellikleri ile ön plana çıkmış ve o konuda yoğunlaşmışlardır. Kimisi savaş taktikleri , kimisi savunma taktikleri, kimisi ticaret, kimisi denizcilik, kimisi teknoloji ve bilim alanlarında kendilerini bir üst çıtaya taşımanın yollarını aramışlar ve başarmışlardır. Bu gelişimler sadece kendi ırkları ile kalmamış, birçok şekilde başka ırklara ve dünyanın tamamına yayılmış ve hayata büyük katkılar sağlamışlardır.
Her ırkın ve medeniyetin, kendisini en iyi gösterebildiği özelliklerini göze aldığımızda Çinlilerin savunma teknikleri göze batmaktadır. Antik Çin'den bu gün ki Çin Halk Cumhuriyetine kadar kat edilen zamanda bu bariz bir şekilde görülmüştür ve savaşçı bir ırk olmaktan ziyade savunma taktikleri geliştiren bir ırk olmuşlardır. Bunun en bariz ve en eski örneği ise Çin Seddidir.


Dünyanın en büyük savunma duvarı olan Çin Seddi 8.850 km uzunluğundadır ancak bu gün 2.250 km ayakta kalmıştır ve bu yapı uzaydan görülen ilk insan yapısıdır.Aynı zamanda dünyanın yeni yedi harikasından birisidir. Çin Seddinin yapılmasında ki en büyük amaç Türk , Moğol istila ve saldırılarına karşı kendilerini korumaktır. Aynı zaman da bu duvarlar Çin devletinin sınırı durumundadır, sınırı ötesine geçilebilebilir ama gerisine gelinemez olarak bakılırdı.Bir çok amaca hizmet etmiş olsa da Çin Seddi Çin'in savunmaya verdiği olduğu önemi ön plana çıkarmaktadır.
Çinlilerin fiziksel olarak etraflarında yaşayan Türk ve Moğol medeniyetlere göre yetersiz olmaları, savaş taktiklerinin her seferinde yetersiz kalması, geliştirdikleri savaş silahlarının çok çabuk çözülüp, kullanılmaz hale gelmeleri yüzünden savaşmaktan çok savunmayı seçmiş olacakları düşünülmektedir. Fiziksel olarak çok iri, iklim şartlarına ayak uydurmuş, ata çok iyi binen, çeliği çok iyi işleyen, okları çok uzak mesafelere gidebilen ve çok yırtıcı olan, düzenli bir ordu savaş sistemi oturmuş olan Türklere karşı, yapılan savaşların genelinde mağlup olmuşlar ve duvarların arkasında kalmayı tercih etmişlerdir.
Yukarıda bahsettiğimiz fiziksel yetersizlikten ötürü, Çin askerlerinin zırhlarla arası çok yoktu. Yapılan zırhlar hem çok pahalı, hemde çok ağırdı. Bu yüzden askerlerin manevra kabiliyeti tamamen tükeniyor ve çok çabuk yoruluyorlardı. Bu yüzden kağıt katlama teknikleri ile zırhlar yapmaya başladılar. Kendi iç savaşlarında çok işe yarasa da Türkler ile yaptıkları savaşlarda kısmen iş görmüştür.

Çinin ata sporları da genelde savunma üzerine kurulmuştur. Yakın dövüş teknikleri, saldırıdan çok savunma üzerine kurulmuş ve insan anatomisi üzerine yaptıkları araştırmalar üzerine bir çok teknik geliştirmişlerdir. Genelde fiziksel üstünlük faktörünü ortadan kaldırma üzeredir bütün teknikler. Ama unutmayalım ki bu teknikler tamamen bireyseldir yani bir devleti , bir savaşı kurtarmak için değil , bireseysel savunmayı sağlamak içindir.
Yine Çin de yapılan son araştırmalarda, bir çok bubi tuzağı, askersiz atlı otomatik ok silahları gibi silahlar bulunmuştur. Bu silahların ne kadar başarılı olduğu bilinmez fakat bilinen bir şey var ki Çinliler savaşmaktan çok savunma ağırlıklı bir toplum olmuşlardır. Savaş taktikleri geliştirmek yerine, edebiyat, yazım, kumaş işleme, ticaret , tarım üzerine çalışmışlardır.
 

Ekli dosyalar

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
Yani Çin seddini neden ve kime karşı yaptıkları belli Türk ve Moğol korkusu adamlara dünyanın en büyük savunma duvarını yaptırmıştır. Bu bir gerçek fakat Çinlilerin bütün savaş teknikleri savunma üzerine mi bu konu tartışılır. Savunmadan ziyade entrikacı bir millet oldukları ve tilkileri aratmadıklarını düşünüyorum.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
Savaştan kastım , bizim er meydanı dediğimiz olay :) Kendi iç savaşlarında gayet iyi bir savaş yaptıkları aşikar , lakin Türk ve Moğol korkusu ve savaşları hiçte iç açıcı olmadığı ortada. Er meydanında yenilmenin verdiği kayıpları , başka şekillerde kapatma çalışmaları ise malumdur :)
 

Üst