2. Gıyaseddin Mesud'un Hayatı

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
#1
II. Gıyaseddin Mesud, Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.

II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Türkiye Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.
 

Üst