İran'da 2000 Yıllık Yer Altı Şehri Bulundu

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Arkeologlar on yıldan uzun süren bir kazı sonrasında İran'ın Hamedan eyaletindeki Samen şehrinde iki bin yıllık bir yer altı şehrini ortaya çıkardılar


Yer altı kompleksi önce dini amaçlarla, daha sonra bir mezarlık olarak ve acil durumlarda bir barınak olarak kullanılmış gibi görünüyor

İran'ın Kültürel Mirası, El Sanatları ve Turizm Örgütü (ICHTO) il müdürü Ali Khaksar, Tahran'ın 400 km batısında yer alan ve geçici olarak Samen Yeraltı Şehri adını alan kentin "modern Samen şehri altında" olduğunu söyledi. .

Resmi görevli antik kentin, Akaemenid İmparatorluğu'nun (M.Ö. 550-330) yıkılışından Eski Dönem'e kadar olan M.Ö. 247 - M.Ö. 224 yılları arasında geçiş yıllarında tarihlendiğini ve 2.000 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
İran'daki Yer Altı Şehrinden Bazı Görüntüler
2005 yılında başlayan kazılar bugüne kadar devam etmiştir.

Şehir, 25 oda (evler ve mezar odaları), koridorlar ve koridorlardan oluşan birbirine bağlı tünellerden oluşuyor. Dokuz odadan toplam 60 iskelet (16 erkek, 26 kadın, 14 çocuk ve bir bebek; 3 bilinmiyor) bulundu.

Gizli yeraltı şehrinin 3 hektardan fazla olduğu sanılıyor.
 

Similar threads