Haberler Çin'deki Bir Mezardan Bizans Altınları ve Sasani Sikkesi Çıkarıldı

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1
Çinli arkeologlar, arkeolojik kazı sırasında açıtıkları 1,500 yıllık bir mezarda; 2 Bizans altını ve 1 gümüş Pers parası buldular.1500 yıllık olduğu tespit edilen Çinli mezarından 2 adet Doğu Roma (Bizans) altını ve 1 adet Sasani (Pers) gümüş sikkesi çıktı. Bulunan tarihi sikkeler Doğu ve Batı uygarlıkları arasındaki iletişimin İpek Yolu üzerinden o çağlarda da sürdüğünün ve İpek Yolu tacirlerinin Çin ve Akdeniz kültürlerinin kavuşturulduğunun yeni kanıtı oldu.Çinli Arkeologlar; Çin'in kuzeybatısındaki Şensi (Shaanxi) eyaletinin başkenti Şian'da (Xi'an), Şensi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü (The Shaanxi Provincial Institute of Archaeology - SPIA) tarafından gerçekleştirilen arkeoloji kazısında pazartesi günü açılan Lu Chou adlı bir çinliye antik mezarda paralarla birlikte terrakotta (renkli topraktan pişmik seramik) deve, insan ve hayvan heykelcikleri bulduklarını açıkladılar.Çin Ulusal Haber ajansının vardiği bilgilere göre; Lu Chou, mezarın kitabesinde Lu Chou'nun 538 yılında ölen Batı Wei Hanedanı'ndan (535-557) bir asil olduğu belirtiliyor.Çinli arkeologların tespitlerine göre; Doğu Roma altın sikkelerinden biri Bizans İmparatoru I. Anastasius dönemine ait. İmparator I. Anastasios, 491'den yılından 518 yılına kadar hüküm sürmüş. 430/431 yıllarında 'Dyrrhachium'da doğduğu ve 11 Nisan 491'de bir saray memuru iken imparatorluk tahtına çıktığı biliniyor.Diğer altın para ise daha seyrek bulunan türden. I. Anastasius ve I. Jüstinyen dönemlerinde basılan paralarla benzerlikler taşıyor. I. Justinianos olarak da bilinen İmparator Jüstinyen 1 Ağustos 527-14 Kasım 565 döneminde Doğu Roma İmparatorluğu tahtında bulunmuştu ve Büyük Jüstinyen olarak anılıyordu.İki Doğu Roma altının yanında bulunan Sasani gümüş sikkesi ise Kral Firuz (Peroz I) devrine ait. (II. Yezdigirt'in oğlu olan Sasani Kralı Firuz, 457 - 484 yılları arasında hüküm sürmüş ve bugün Afganistan sınırlarında yer alan Herat,'ta ölmüştü.Şensi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü Arkeologu Xu Weihong, "Doğu Roma altın sikke ve Sasani gümüş sikkesinin bir Çinlinin mezarından çıkması İpek Yolu ticaretinin uluslararası önemini ve geçmişteki canlılığını kanıtlıyor" dedi.

 

Similar threads