İlk Nefes Kitabı Yeniden Değerlendirildi

İlk nefes kitabı (First Book of Breathing) ilk kez Near Eastern Studies‘de yayınlandı. Papyrus FMNH31324 olarak kayıtlara geçmiştir ve ölülerin öbür dünyada tanrılara katılmasını sağlamayı amaçlayan eski bir Mısır cenaze metnidir. Esasında bu kitap “Ölüler Kitabının” basitleştirilmiş bir versiyonudur. Pek çok kopyası bulunmaktadır. Bilinen en eski kopya, MÖ 350 civarına tarihlenmektedir. Diğer kopyalar, Mısır tarihinin Ptolemaios ve Roma dönemlerinden MS 2. yüzyıla kadar uzanır.

Bütün, Ölüler Kitabı, cenaze töreni metni, Papyrus FMNH 31324 [C: John Weinstein, © 2015 The Field Museum]

İlk nefes kitabının (First Book of Breathing) yeni bir versiyonuna dayanılarak yeni analizler yapıldı. Esasında çok uzun zamandır kitap birçok tartışmanın da merkezinde bulunmaktaydı.

Makalenin yazarı Yazar Foy Scalf; First Book of Breathing’in kökenlerini inceleyerek kompozisyonunun Ölüler Kitabı’nın bir seçkisi ile başlayan, dikkatli bir dışavurumsal süreçle oluşturulduğunu belirtiyor. Kitap daha sonra yeni kompozisyonla, yorumlar ve belirli pasajların yeniden işlenmesi ile oluşturulmuş ve iç içe geçmiş bir yapıda göründüğünü belirtiyor.

Papryus FMNH 31324 bağlamında, bu süreç, daha önce bağımsız olan Ölüler Kitabı büyülerini, ölenlerin tanrılaştırılmasına ve tanrılar topluluğuna sunulmasına odaklanan tek bir “anlatı” yapısında birleştirdi. Yeni ve farklı bir kompozisyon olarak kabul edilen metin, birçok yazının açılışında İlk Nefes Kitabı olarak belirlendi.

İlk Nefes Kitabının sayısız nüshası bulunmuştur. Farklı yerlerde bulunanlar olsa da Theban’dan daha spesifik bir yer belirlemek oldukça zor. Ne kadar çok nüshası olsa da bu el yazması tek bir yazar tarafından yazılmış ve resmedilmiş gibi görünüyor. Yazıcının papirüs tabakalarındaki birleşim yerlerinin üzerine yazılmış olması ve birleşen metinlerin eksik doğası,, papirüs tabakalarının bir parşömen halinde bir araya getirildiğini ve yazılmadın önce şekillendirildiğini göstermektedir.

Detay, Ölüler Kitabı, cenaze töreni metni, Papyrus FMNH 31324 [C: John Weinstein, © 2015 The Field Museum]

Papirüsün zarar görmesi, el yazmasının sahibinin ve kesin bir tarihin tanımlanmasını imkansız hale getiryor, ancak Scalf, aynı kişiye ait diğer papirüslerin daha sonra tespit edilip yayınlanması halinde gelecekte olası bir sahibin tanımlanmasının mümkün olabileceğini belirtti. Metin yarık kamış kalamos kalemiyle yazılmıştır ve Books of Breathing türündeki diğer el yazmalarıyla pek çok paleografik benzerlik göstermektedir. Scalf, “Bu, MÖ birinci yüzyılın ikinci yarısı ile MS birinci yüzyılın sonları arasında, MS ikinci yüzyılın başlarına uzanan kaba bir tarihe işaret ediyor” diye yazıyor.

El yazması, bir bütün olarak, korkunç yazı hatalarından arınmış olsa da, yazarın, zamirlerin karıştırılması, hiyeratik işaretlerin karıştırılması ve kopyalama sırasındaki karışıklık dahil olmak üzere, yazarların kaynak materyalden kopyalandığında tipik hatalar yaptığı durumlar vardır. Dilbilgisi, daha sonraki aşamaların çeşitli özelliklerinin bir dizi serpiştirilmiş olduğu “klasik” Orta Mısır dilinin bir versiyonudur.

Papirüs FMNH 31324, üzerine bir dizi sahne resmedilmiştir. Bunlar arasında dikkat çekenler, tapınak üzerindeki bir inek tanrısı figürü, BD 125’ten bilinen ünlü yargı sahnesi ve silah tutan üç koruyucu, timsah başlı bir figür ve elinde bıçak tutan çakal başlı bir figür başlıcalarıdır.

Papyrus FMNH 31324, ölen kişinin vücut kısımlarının çeşitli tanrılarla tanımlanmasının ardından mantıksal bir noktada kırılan Birinci Nefes Kitabının “kısaltılmış” bir versiyonunu içerir. İlk Nefes Kitabının merhumun başının altına yerleştirilmesi amaçlanırken, İkinci Nefes Kitabı ayaklarının altına konuyordu.

Papyrus FMNH31324, koleksiyoncu Edward E. Ayer’in Avrupa’da iken müze için papirüsü satın almasının ardından 24 Mayıs 1894’te Chicago’daki Field Doğa Tarihi Müzesi tarafından satın alındı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın