Gizemli Kalıntılar Woodhenge

Dünya üzerinde önemi itibarıyla kalıntılar dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Stonehenge çevresinde bulunan farklı kalıntılarla da ön plana çıkan bir yer olmaktadır. Bu kalıntılardan biri de woodhenge adı verilen kalıntılardır.

Gizemli Kalıntılar Woodhenge Dron Görüntüsü

Büyük bir çember halinde sıralanmış olan kalıntıların bulunduğu Stonehenge’e yakın bu alan Neolitik döneminin işaretlerini üzerinde taşıması ile arkeolojik açıdan dünyanın en önemli yerlerinden biridir.

UNESCO’nun Stonehenge bölgesiyle birlikte dünya mirası listesine dahil etmiş olduğu bölgenin önemli bir parçası olan Woodhenge, Stonehenge olan 3 kilometrenin üzerindeki uzaklığı ile Stonehenge’i ziyaret eden kişiler tarafından en çok gidilen yerlerin başında gelmektedir.

Woodhenge genel görünüm

Woodhenge Hakkında Tarihi Detaylar

1925 yılında yapılan bir hava gözlemi sonucunda arkeolojik çalışmalara dahil edilerek keşfedilmiş olan woodhenge yukarıdan bakıldığında büyük bir çember içerisinde tarihi kalıntıları içinde barındıran bir yer olması sebebiyle oldukça dikkat çekici bir yer olmaktadır.

İngiltere’nin geçmişinde büyük bir yer edinmiş olan Beaker kültürünün yaygın olduğu zamanlarda inşa edildiği tahmin edilen Woodhenge Britanya’nın erken dönem bronz çağının da bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Gizemli Kalıntılar Woodhenge farklı bir açıdan dron görünümü

Yapılan teknik araştırmalara bakıldığında bu yapıların geçmişinin milattan önce 2470 ve 1800 yılları arasında kadar uzanabilen bir sürece dayandığı tespit edilmiştir. Çevresinde Stonehenge dışında İngiltere’de bulunan en önemli kalıntılardan olan Durrington duvarlarını ve Avon nehrini bulunduran bu alan tarihi bakımdan en önemli kalıntıların bulunduğu yerlerden biri olmaktadır.

Woodhenge bilgisayar yardımı ile oluşturulmuş simülasyonun bir parçası

Woodhenge Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Geniş bir çerçeveden bakıldığında büyük bir çemberi andıran woodhenge yapıları aslında site olarak incelendiğinde 6 farklı oval biçimdeki bölümden oluşmaktadır.

Dışarı çıkan kısımları yaklaşık 40 ile 43 metre boylarında bulunan bu kalıntılar çevrelediği alanın büyüklüğü ile dikkat çekmektedir. Kuzeydoğu bölgesinden tek bir giriş bölümü bulunan Woodhenge orta bölümlerinde simgesel bazı kalıntılara da yer vermektedir.

Woodhenge girişindeki metal plaka

Kazı sonrası yapılan çalışmalarla bir kısmının Londra’ya götürüldüğü Woodhenge kalıntıları taş yapılarını, ahşap direklerle birleştirmesiyle de eşsiz bir yapıya sahiptir. Hali hazırda sahip olduğu yapı içerisinde koruma amaçlı olarak beton direklerle de desteklenen yapıların ay ve güneş dönümleri ile de arasında ilişki bulunmaktadır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın