Çin’de Neolitik Ev Kalıntıları Ortaya Çıkarıldı

Eyalet arkeoloji enstitüsüne göre, arkeologlar Çin’in Shanxi Eyaletinin kuzeyindeki Lyuliang şehrinde 4.300 ila 4.800 yıl öncesine dayanan 12 evin kalıntılarını ortaya çıkardı.

Xinyi Harabeleri kazı alanının havadan panoramik fotoğrafı [C: Shanxi Arkeolojik Araştırma Enstitüsü]

Alanlar, yaklaşık 400.000 metrekarelik bir alana sahip olan Lishi Bölgesi’nin kuzey Xinyi Köyü’nde bulunan Xinyi kalıntılarının bir parçasıdır. Arkeologlar, Mart’tan Ağustos’a kadar bir yol inşaatı projesi için bölgede kazılar yaptılar.

 

Ev F7’nin kuzey duvarı [C: Shanxi Arkeolojik Araştırma Enstitüsü]

Ev F7’nin üç boyutlu ortofotou [C: Shanxi Arkeolojik Araştırma Enstitüsü]

Enstitü ile kazı projesini yöneten Zhao Hui, “Kazıda aynı döneme tarihlenen beş çukur ve bir çanak çömlek fırını bulundu ve Sarı Nehir’in orta ve alt kesimlerinde Geç Neolitik bir kültür olan Longshan Kültürüne ait başka bir ev kalıntıları seti ortaya çıkarıldı.” dedi.

D Bölgesi’ndeki evlerin dağılımının şematik diyagramı [C: Shanxi Arkeolojik Araştırma Enstitüsü]

Xinyi bölgesinde kazılan çömlek fırını [C: Shanxi Arkeolojik Araştırma Enstitüsü]

Xinyi Bölgesi’ndeki evlerin dağılımının şematik diyagramı
[Kredi: Shanxi Arkeolojik Araştırma Enstitüsü]

Zhao, bulguların tarih öncesi çağlarda Çin’in orta ve kuzey bölgeleri arasındaki kültürel alışverişi ve farklı mimarilerin mekansal dağılımını incelemek için yeni araştırma materyalleri sağladığını söyledi.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın