Bilim Nedir?

Bilim içinde bulunduğumuz çağın vazgeçilmezi, gelişimin ve ilerlemenin motor unsurudur. Peki bilim nedir? Evrenin ya da olayların bir bölümünün konu alınarak deneye dayanan yöntemlerle sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi ve ilime bilim denir. Konu ve kullanılan yöntemlere göre formel bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri; yöntem, konu ve ulaşılan sonuçlara göre normatif bilimler, pozitif bilimler ve rasyonel bilimler olarak sınıflandırılmaktadır.

İngilizcede bilim Science kelimesidir. Bu kelimenin kökeni Latince olan scientia yani bilgi demek olan kökten gelmektedir.

Bilimin Amacı

Bilim nedir ile birlikte akıllara en çok gelen soru, bilimin amacının ne olduğudur. Bilimin en temel amacı, evren hakkında araştırıma ve gözlemeler yaparak tahminler gerçekleştirmektir. Bilinmeyenleri cevaplandırmak ve insanlığa faydalı bilgiler ortaya çıkarmak bilimin en temel amacıdır. Çok eski zamanlardan beri bilimle uğraşılır ve bunun nedeni insanlığın evreni anlama çabalarından kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla bilim, meraktan doğmuştur. Hangi konuda ve alanda olursa olsun insanlar bir şeyleri merak ettikleri için araştırma yapmakta, doğayı ve doğa olaylarını anlamak amacıyla bilimin peşine düşmüşlerdir. Buna zaman içinde hep daha iyi yaşama amacı eklenmiş hem öğrenme hem de doğayla uyum içerisinde yaşama isteği süregelmiştir. Bunların yanında gerçeği de gözler önüne sermek arzusu öne çıkmıştır.

Bilimin Özellikleri

Bilim nedir sorusu karşısında çeşitli tanımlamalar olmaktadır. Fakat özelliklerini incelediğimizde ortada genel bir kabulün olduğunu görüyoruz.

Bu bakımdan bilimin temel özellikleri olgusallık, mantıksallık, nesnellik, eleştirellik, genelleyicilik, seçicilik, evrensellik, kayıtlılık, birikimlilik, sistematiklik ve analiz yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bilimin olgusallığı, deneysel yöntemlere dayanmasıdır. Deneysel olarak kanıtlanmadıkça bir önermenin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bilim kendi içinde tutarlı olduğu için mantıksaldır. Ortaya herkes tarafından kabul görmüş bir sav atılsa dahi bilim diama eleştiriye açıktır. Tek olguda değil, olgu türleriyle uğraşır. Bu da bilimin genelleyiciliğini ifade eder. Seçici olma özelliği ise evrendeki her türlü olgu ile uğraşmanın imkânsız olmasından dolayı belli konuları ele almayı ifade eder.

Bilimde birikimsellik vardır. Dolayısıyla bilim, bir bilgiler bütünüdür. Adeta bir kartopu gibi asırlarca üzerine konularak ilerler. Evrenseldir; çünkü bir bilim insanının çalışma tüm dünyanın erişimine açık olmalıdır. Bu da beraberinde evrenselliği getirir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın