2. Kılıç Arslan’ın Hayatı

 2. Kılıç Arslan’ın Hayatı

II. Kılıç Arslan ya da İzzeddin Kılıç Arslan (İzz el-Din Kılıç Arslan bin Mesud) (d. 1113 – ö. 1192) Türkiye Selçuklu Devleti’nin sultanıdır. Babası I. Rükneddin Mesud’un yerine tahta çıkmıştır.

I. Rükneddin Mesud, geleneğe uyarak ülkesini üç oğlu arasında paylaştırmıştı. Büyük oğlu II. Kılıç Arslan hem veliaht olarak ilan edilmiş hem de kendine Elbistan melikliği verilmişti. Üçüncü oğlu Şahinşah’a Ankara ve Çankırı yöreleri verildi. Devlet (veya Dolat) adlı ikinci oğlu hakkında elde belge bulunmamaktadır. Damatları olan Danışmendli Zünnûn’a Kayseri melikliği ve Danişmendli Yağıbasan’a Sivas melikliği verilmişti.

I. Rükneddin Mesud’un 1155’te ölmesinin ardından oğulları ve damatları arasında taht kavgaları başladı. II. Kılıç Arslan melik olarak bulunduğu Elbistan’dan Konya’ya gelerek tahta çıktı.

Ölümü
Haçlı ordusunun dağılmasından sonra kardeş kavgası daha da ciddileşti. Kutbeddin babasını zorla birlikte alarak, Kayseri’yi eline geçirmek niyetiyle kardeşi Nureddin Sultanşah’a hucuma geçip şehir kalesini kuşattı. Kılıç Arslan kaçmayı başarıp Kayseri’ye sığındı. Kutbeddin Konya’ya döndü ve orada bağımsız Selçuklu Devleti Sultanı olduğunu ilan etti. Yaşlı olan Kılıç Arslan önce diğer birkaç oğlu arasında dolaştı. 1192’de Kılıç Arslan Uluborlu’da bulunan oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev’le birlikte Konya’ya yürüyerek şehri eline geçirdi ve Aksaray’a kaçan Kutbeddin’i kovalayıp şehri kuşattılar. 1192’de 77 yaşındayken Aksaray Kuşatması sırasında öldü. Konya’yı elinde bulunduran yedinci büyük oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev Sultan olarak tahta geçirildi.

Türbesi Konya’da Alaeddin Camii yanındadır.

II. Kılıç Arslan ölmeden çok önce ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürmuştü. Ama bu oğulları arasındaki çatışmalar daha kendisi yaşamaktayken ortaya çıkmıştı. Bunlar ölümünden sonra devam edip Türkiye Selçuklu devletini çok zayıflattı. Uzun süren bir saltanattan sonra II. Kılıç Arslan’ın ülkesine tek bir güçlü barış sağlamaması ve ülkeyi oğulları arasında bölüştürmesi; hem kendi saltanatının son yıllarında ve hem de ölümünden sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin barış ve refahına çok aksi tesirlerde bulunmuştur.

İsterseniz Anadolu Selçuklu Hükümdarları Listesi konusuna bakarak tüm hükümdarları görebilirsiniz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın