türeyiş destanı

  1. Kappadox

    Türklerin Türeyiş Efsaneleri En Eski Kaydı Çinde

    Prof. Dr. A. Bican Ercilasun Yeniçağ'daki yazısında Türklerin Türeyiş Destanın En Eski Kaydının Çin'de Olduğu yönündeki yazısı aşağıdaki gibi. Türklerin türeyişleriyle ilgili en eski kayıt, Cou-şu adlı Çin kaynağındadır. Bu kaynak, Çinlilerin Cou hanedanının tarihidir ve 629 yılında...
Üst