indus uygarlığı

  1. aysun35

    Arkeoloji İndus Uygarlığı, Nehrin Kurumasından 3.000 Yıl Sonra Ortaya Çıkmış

    300 yıllık büyük İndus uygarlığı, sanılanın aksine nehir sayesinde değil, nehir kuruduktan 3.000 yıl sonra ortaya çıkmış. Pakistan’daki Mohenjo-daro’daki Harappan sitesi. Indus Nehri kıyısında kurulmuştu. F: SPL İndus topluluğu, kuzeybatı Hindistan ve Pakistan’ın bulunduğu bölgede yaklaşık...